نخستین رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت از تاریخ ۱۵ آذر تا ۱۵ دی‌ماه با حمایت سازمان بیمه سلامت ایران برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه علمی به وب‌سایت رویداد Shareidea.ihio.gov.ir مراجعه فرمایید.
به گزارش حرف، محورهای رویداد هم اندیشی عبارتند از پوشش بیمه ای- قوانین مقررات و فرایندها- نظارت بر خدمات بیمه سلامت – آموزش پیشگیری و ارتقای سلامت- مدیریت منابع مصارف و سرمایه انسانی- کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت می باشد .
مخاطبان این رویداد هم اندیشی ، اساتید و دانشجویان، پزشکان و متخصصان ، کارکنان سازمان بیمه سلامت، کارکنان مراکز تشخیصی درمانی، کارکنان دفتر پیشخوان خدمات دولت، بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران می باشند .