الناز پاک نیا
مرحله نخست بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم هم به پایان رسیده است؛ پس از دهه نخست ‏بهمن ۹۸؛ حالا تقریبا تکلیف بیشتر حوزه های انتخاباتی در استان مازندران مشخص شده است. اگرچه در ‏مرحله نخست ۷۰ درصد نمایندگان مجلس در مازندران رد صلاحیت شدند و یا حوزه انتخابیه خود را تغییر ‏دادند؛ امروز در بررسی اعتراضات؛ شاعری، نیازآذری و شریعت نژاد به جمع یوسف نژاد، ادیانی، لاشکی، ‏نانواکناری بازگشتند. دامادی اما نماینده مردم ساری و اسماعیلی نماینده نور در مرحله دوم رد صلاحیت ‏شد. با رفتن یوسف نژاد از ساری و ثبت نام از حوزه انتخابیه تهران؛ اقبال به حضور دوباره دامادی در مجلس ‏یازدهم بیشتر بود اما دقیقا چرخش ۳۶۰ درجه ای با اعلام صلاحیت ها؛ جریان های انتخابات را تحت تاثیر ‏قرارداد.‏
ثبت نام یک نماینده اسبق شهرستان ساری در حوزه انتخابیه، ردصلاحیت برخی چهره های پرکار که پیش ‏از این فعالیت های گسترده ای برای مجلس داشتند، موجب شد تا بار دیگر سرنوشت انتخابات در ساری ‏در اختیار نمایندگان مجلس باشد.‏
یوسف نژاد برای فرار از رد صلاحیت به تهران رفت اما با اعلام نتایج صلاحیت ها به ساری بازگشت اما ‏دامادی که خود را بی رقیب می دید امروز در انتظار روزهای پایانی است.‏
شاید بازگشت دوباره دامادی فرصت را از رقبای جدید بگیرد و برخلاف آنچه تصور می شد؛ نمایندگان بار ‏دیگر برنده نهایی انتخابات ساری باشند.‏
تا بازگشت دامادی؛ ساری که امروز لقب پر سروصداترین حوزه انتخابیه را به دلیل تکثر کاندیداها و فعالیت ‏های انتخاباتی آشکار پیش از موعد دارد، شاید و شاید تنها دو گزینه در اقبال راه یافتن به مجلس یازدهم ‏قرار دارند.‏
برخلاف آنچه تصور می شد که در ساری؛ مانند شهرهای دیگر استان شاهد تغییر نمایندگان مجلس ‏خواهیم بود؛ بازگشت کاندیداها به حوزه انتخابیه چه از تهران و چه از محل تایید صلاحیت ها، ساری را در ‏کوران حوادث انتخاباتی قرار داده است.‏
انتخابات و رقابت در حوزه انتخابیه ساری پیش از این ها آغاز شده است؛استعفا از شورای شهر تا ثبت نام ‏در تهران و میتینگ های علنی انتخاباتی و ارائه رزومه و برنامه از سوی کاندیداها تا نشست هایی با ‏چرخش های ۳۶۰درجه به خوبی ساری را در مدار انتخابات نشان می دهد.‏
به جز تلاش های نمایندگان مجلس برای رای آوری دوباره؛ چرخش برخی کاندیداها به سوی جریان ها و ‏چهره های تاثیرگزار نشان می دهد که رای آوری به هر قیمتی در هول و ولای انتخابات ساری در دستور ‏کار کاندیداها قرار گرفته است و این امر انتخابات در ساری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.‏
یارگیری مدیر تهران نشین ساروی، که به نظر می رسد در ساری هنوز اقبال دارد؛ ضلع دیگر جریان های ‏انتخاباتی در ساری است که عدم حضور دامادی به قدرت بخشیده شدن به این جریان کمک خواهد کرد.‏
به هر روی؛ انتخابات مجلس یازدهم در ساری پررنگ تر و با چالش بیشتری نسبت به حوزه های دیگر ‏انتخابیه در جریان است و برگشت دوباره دامادی و یا عدم حضور وی فارغ از بررسی هزینه فایده حضور ‏مجدد وی در کسوت نمایندگی مجلس؛ نتیجه نهایی این انتخابات را تحت الشعاع قرار خواهد داد.‏