کریم انصاری فرد به عنوان بهترین بازیکن هفته هجدهم سوپرلیگ یونان انتخاب شد.کریم انصاری‌فرد در هفته هجدهم سوپرلیگ یونان موفق شد برابر ژانتی دو گل به ثمر برساند.در پایان این هفته و پس از رای گیری از کارشناسان و کاربران اینترنتی، انصاری‌فرد با ۳۲ درصد به عنوان بهترین بازیکن هفته هجدهم سوپرلیگ یونان انتخاب شد.