۷۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد کشف شد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: از اول امسال تاکنون ۷۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان شناسایی شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ محمد هادی‌زاده با بیان اینکه از اول امسال تاکنون ۷۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان شناسایی شد، اظهار کرد : همه آنها مشمول اجرای تبصره یک قانون شد و ماموران گشت ۱۳۱ به محل مراجعه، و دستور توقف عملیات دادند.

وی با اعلام اینکه تعداد ۲۹ مورد از سنوات گذشته و تعداد ۷۴ مورد از اول امسال تاکنون جمعاً تعداد ۱۰۳ مورد کاربری غیرمجاز مشمول اجرای تبصره (۲) شدند، افزود : دیوارکشی‌ها و فنس‌های نصب شده در اراضی کشاورزی تخریب شد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد خاطرنشان کرد : سه مورد بنای کامل در اراضی کشاورزی نیز با اخذ رای از احکام قطعی قلع و قمع با هماهنگی شعب اجرای احکام قضایی این شهرستان اجرا شد.

وی با اذعان به اینکه از زمان تصویب و اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون مجوز، تغییرکاربری غیرمجاز تلقی می‌شود، یادآور شد : در این مورد امور اراضی موظف به برخورد با آن است.

این مسئول در رابطه با زمین‌های کشاورزی رها شده ذکر کرد : اگر مالکی زمین کشاورزی را به عمد کشت نکند، ما موظف هستیم به مالک اخطار دهیم که زمین را کشت کند و اگر زمین کشاورزی بدون دلیل موجه به مدت پنج سال، کشت نشود، قابلیت مصادره، مزایده و انتقال به افراد اهل را دارد.

در پایان هادی‌زاده ، زمین را سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده دانست و تاکید کرد: زمین بستر غذا، کشاورزی و زیست انسانی است و از این رو باید از آن حفاظت کرد.