۴ شهرک مسکونی جدید در مازندران مجوز گرفتند

براساس مصوبات ۱۳ اسفندماه سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص مكان‌يابی چهار شهرك مسكونی دولتی در مازندران، این چهار شهرک در سه شهرستان این استان مجوز گرفتند.

براساس مصوبات ۱۳ اسفندماه سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص مكان‌يابی چهار شهرك مسكونی دولتی در مازندران، این چهار شهرک در سه شهرستان این استان مجوز گرفتند.

به گزارش حرف آنلاین، شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در جلسه مهر ماه سال گذشته خود “طرح شناسايي پهنه‌های واجد قابليت توسعه‌های شهری جديد در استان مازندران” كه در چهارچوب دستورالعمل ترويج شهرك‌سازی كشور به منظور تامين اراضی مورد نياز نهضت ملی مسكن است را در قالب چهار سايت مصوب کرد.

▫️براساس این مصوبه، چهار شهرک مسکونی در لپوصحرا (چپكرود ـ شهرستان جويبار) به مساحت ۶۳ هكتار، توسان (شهرستان جويبار) به مساحت ۳۰۰ هكتار، كرفون (شهرستان بابلسر) به مساحت ۲۶۸ هكتار، و گلوگاه (شهرستان گلوگاه) به مساحت ۱۲۶ هكتار مكان يابی شده‌اند.

▫️پیش از این استاندار مازندران، گفته بود چهار شهرک مسکونی با ظرفیت بیش از ۳۵ هزار واحد در این استان تدارک دیده شده است.