۴۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبخیزداری مازندران اختصاص یافت

رئیس اداره کنترل سیلاب منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری اظهار کرد : ۴۵ میلیارد تومان اعتبار امسال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مازندران منطقه ساری اختصاص یافت.

به گزارش حرف آنلاین ؛رئیس اداره کنترل سیلاب منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: یکی از اهداف سازمان حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی استان است که امسال از بند ب تعادل بخشی آب و بند ص خیران آبخیزداری اعتبار دیده شده است.

داداشی به ردیف سنوات طرح‌های آبخیزداری از سد‌های موجود و فاقد سد اشاره کرد و افزود: ۴۵ میلیارد تومان اعتبار امسال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مازندران منطقه ساری اختصاص یافت.

او تاکید کرد: به دنبال تخصیص بموقع اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در فصل مناسب برای احیاء و توسعه منابع طبیعی استان هستیم.

داداشی ادامه داد: یکی از اقدامات منابع طبیعی توزیع نهال رایگان و نهالکاری با مشارکت مردمی و کشاورزان حوزه نشین در زمین‌های شیبدار استان است.

رئیس اداره کنترل سیلاب منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تصریح کرد : این نهالکاری‌ها علاوه به افزایش درآمد کشاورزان حوزه نشین آبخیزداری، سبب کنترل رسوب و حفظ خاک منابع طبیعی استان می‌شود.

او افزود: اقدامات منابع طبیعی در چهار مرحله شامل مکانیکی (ایجاد سازه‌های عمودی)، بیومکانیکی (سکوبندی)، بیولوژیکی (بذر پاشی در مراتع) و مدیریتی انجام می‌شود.