۱۶ هکتار شالیزار محمودآباد بذرپاشی شد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد اعلام کرد : در سال زراعی جدید تاکنون، ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان بذر پاشی و بیش از چهار تن بذور اصلاح و گواهی شده و برنج بین کشاورزان محمودآبادی توزیع شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ محمد هادی‌زاده با بیان اینکه این شهرستان دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: در سال زراعی جدید تاکنون عملیات شخم و شیار در ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: تاکنون ۴۸۰۰ کیلوگرم بذور اصلاح و گواهی شده ارقام محلی برنج بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

به گفته هادی‌زاده عملیات خزانه گیری در ۱۷ هزار و ۴۲۰ هکتار معادل ۹۹ درصد، آب تخت آماده نشا ۱۱۰ هكتار، بذر پاشي در ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار و انهدام علفهای هرز در ۱۲ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.