گزارش عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در دولت سیزدهم

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به مناسبت هفته دولت عملكرد این اداره كل را در دولت سیزدهم ارائه کرد.

به گزارش حرف آنلاین؛ در سطح مدیریت کلان اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و قدیمی در دولت می‌باشد. ازجمله کلیدی‌ترین اهداف آن می‌توان به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر کشورها، اشاره نمود. وظیفه نظارت و پیگیری بر تحقق اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح کشور به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین دستگاه زیرمجموعه وزارت مذکور در سطح استان قرار دارد.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از نیروی توانمند و متخصص و با توجه به بضاعت موجود خود در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع در سطح استان تلاش نموده تا وظایف محوله را در کمترین وقت و با بهترین کیفیت ممکن ارائه نماید. مهم‌ترین رکوردهای ناشی از عملکرد این اداره کل در حوزه‌های اقتصادی و نظارت مالی و توسعه مدیریت و منابع در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد.

  1. جلب مبلغ ۲۰۹٫۱ میلیون دلاردر قالب  ۱۶ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و پنج ‏ماهه سال ۱۴۰۲ .
  2. جذب ۳٫۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۳ پروژه طی سال های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و پنج‏ ماهه سال ۱۴۰۲.
  3. در راستای شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت درسطحاستان تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۳۳  فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده شد که ۷۶ مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مجوز فروش صادر گردید. تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ  ۱۶۲۶ میلیارد ریال از محل فروش و مولد سازی اموال مازاد به حساب‌های مربوطه واریز گردیده است.

– همچنین در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۴۲  فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده و ۸ مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مجوز مربوطه صادر گردید. در ضمن در سال ۱۴۰۱ مبلغ  ۲۷۸ میلیارد ریال از محل فروش و مولد سازی اموال مازاد به حساب‌های مربوطه واریز گردیده است.

– در راستای شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت و سازمان خصوصی‌سازی درسطح استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۹۴ فقره مورد شناسایی و تشکیل پرونده و ۱۳۰ مورد جهت اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی ارسال گردید.

۴٫ در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تاکنون درمجموع ۷۹ نشست ( ۱۹ نشست کمیته اصلی، ۴۲ نشست کمیته فنی و ۱۸ نشست پیگیری جذب) بررسی طرح‌های متقاضی تسهیلات برگزار گردیده که تعداد ۳۴۷۰ طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اشتغال پیش‌بینی‌شده ۸۳۹۷ نفر به ارزش تسهیلات ۶۵۹۴۷ میلیارد ریال مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است که تاکنون ۱۷۳۷ طرح موفق به دریافت ۲۱۶۴۸ میلیارد ریال تسهیلات از این محل گردیده‌اند.

– همچنین در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکنون درمجموع ۹ نشست تحت عنوان کمیته اصلی برگزار و ۴۶ طرح در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

۵٫ صدور مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۷۹۹٫۲ میلیارد ریال بابت اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ ۱۵۱٫۴ میلیارد ریال بابت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و ۹۸٫۳ میلیارد ریال بابت اعتبارات ابلاغی)

۶٫ تحقق رشد ۷۴٫۶% وصول درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

– تحقق رشد ۳۸٫۸% وصول درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

– تحقق رشد ۶۰٫۵۲% وصول درآمدهای عمومی استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

۷٫ وصول ۴۹۶۱۶ میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل ۴۶۶۲۵ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و ۲۹۹۰ میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در سال ۱۴۰۰٫

– وصول ۶۸۸۸۰ میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل ۶۳۷۹۱ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و ۵۰۸۹ میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در سال ۱۴۰۱٫

– وصول ۲۸۶۳۸ میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل ۲۶۱۸۶ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و ۲۴۵۲ میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری‏های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲٫

۸٫ پرداخت ۱۲۵۶۹ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۰ که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۳۲ درصد برخوردار بوده است.

– پرداخت ۱۷۷۶۷ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۱ که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۴۱ درصد برخوردار بوده است.

– پرداخت ۵۷۵۰ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۴۵ درصد برخوردار بوده است.

۹٫ پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷۷۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی ۱۱ درصدی برخوردار بوده است.

– پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۶۶۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی ۳۴۲ درصدی برخوردار بوده است.

– پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از کاهش ۴۷ درصدی برخوردار بوده است.

۱۰٫ پرداخت ۵۷۵۰ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای استان توسط خزانه معین استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ که نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۴۵ درصد برخوردار بوده است.

۱۱٫ پرداخت نقد بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان توسط خزانه معین استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت مدت مشابه سال قبل از کاهش ۴۷ درصدی برخوردار بوده است.

. عملکرد تک‌برگی کردن اسناد مالکیت دولت در استان (مستندسازی): تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳۰۰ سند مالکیت تک برگی دولتی در استان صادر و تحویل این اداره کل گردیده بود . در سال ۱۴۰۱ نیز تعداد ۱۵۰۰ سند تک برگی دولتی صادر و تحویل خزانه اسناد مالکیت گردیده است(در مجموع ۳۸۰۰ ورقه). همچنین تا تیر ماه سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۴۰ سند تک‌برگی دولتی املاک صادر و به خزانه استان تحویل داده‌ شده است که به صورت تجمعی تا کنون ۴۴۴۰ ورقه سند مالکیت تک برگی صادر و به این اداره کل تسلیم گردیده است که این تعداد به ‌واسطه پیگیری‌های مجدانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران بوده است.

۱۳٫ در سال ۱۴۰۰ شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و تکمیل ۱۲ کاربرگ انجام پذیرفت.

– همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار ۱۲ کاربرگ صادر گردید.

– در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تا کنون ۳ کاربرگ شناسایی قوانین مخل کسب و کار تکمیل و به هیئت مقررات‌زدایی ارسال گردید.

۱۴٫ عملکرد ۲۵۱ مکرر در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰: در راستای وظایف محوله ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در سال ۱۴۰۰، جمعاً ۴۲۷ رأی و ۷۵ قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض ۷۷ مورد به مبلغ۶٫۲ میلیارد ریال، ۱۸۴ مورد تعدیل به مبلغ۲۲٫۴ میلیارد ریال، ۶۸ رأی رد شکایت به مبلغ ۲۷٫۴ میلیارد ریال و ۲۳ مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ ۳٫۵میلیارد ریال بوده است.

– عملکرد ۲۵۱ مکرر در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱: در راستای وظایف محوله ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در سال ۱۴۰۱، جمعاً ۳۶۵ رأی و ۸۰ قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض ۹۷ مورد به مبلغ ۳۴٫۱ میلیارد ریال، ۸۶ مورد تعدیل به مبلغ ۱۸٫۸ میلیارد ریال، ۹۸ رأی رد شکایت به مبلغ ۱۵٫۹ میلیارد ریال و ۸۴ مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ ۱۰٫۳ میلیارد ریال بوده است.

– عملکرد ۲۵۱ مکرر در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲: در راستای وظایف محوله ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر محترم، در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، جمعاً ۱۳۳ رأی و ۳۰ قرارکارشناسی توسط هیات استان صادر گردید. تعداد آرائ رفع تعرض ۴۴ مورد به مبلغ ۴٫۶ میلیارد ریال، ۴۰ مورد تعدیل به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال، ۱۶ رأی رد شکایت به مبلغ ۲۲٫۸ میلیارد ریال و ۳۳ مورد پذیرش اعتبار مالیاتی به مبلغ ۲٫۹ میلیارد ریال بوده است.

۱۵٫ در راستای مأموریت حسابرسان گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها در سال ۱۴۰۱ جهت رسیدگی و نظارت، مطابق با شرح وظایف ابلاغی وزارت متبوع تاکنون، حسابرسان این گروه در استان تعداد ۹۸ مورد پایش و نظارت از شعب بانک‌های عامل و ۳ دفتر بیمه ایران با هدف رعایت بخشنامه‏های بانک مرکزی و بیمه مرکزی صورت پذیرفت.

– همچنین در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ جهت رسیدگی و نظارت، مطابق با شرح وظایف ابلاغی وزارت متبوع تاکنون، حسابرسان این گروه در استان تعداد ۲۲ مورد پایش و نظارت از شعب بانک‌های عامل استان با هدف رعایت بخشنامه‏های بانک مرکزی صورت پذیرفت.

. در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور جابجایی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳ فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

– همچنین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

– در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۱۲ فقره جابجایی ذیحساب صورت گرفته است.

آخرین وضعیت مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادره در استان مازندران

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان نماینده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به ریاست استاندار محترم و نائب رئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به‌منظور ارائه خدمات لازم برای کلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در استان مازندران مشغول فعالیت می‌باشد.

از سال ۱۳۷۴ تاکنون تعداد ۴۸ مجوز به ارزش ۷۷۷٫۴ میلیون دلار مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران صادرگردیده که ۳۹ مجوز به ارزش ۶۶۵٫۹ میلیون دلار در حال حاضر فعال می باشند .

v 60 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی فعال استان طی ۲۵ سال ( ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۹۸ ) صادر گردیده است

( ۲۲ طرح به ارزش ۴۰۵٫۷ میلیون دلار )

v 40 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی فعال استان طی ۲ سال اخیرصادر گردیده است ( ۱۸ طرح به ارزش ۲۶۱٫۲ میلیون دلار )