گزارش تصویری|”کرزنی” در روستای دینه سر دودانگه ساری