گردشگری کشاورزی یک نوع گردشگری فرهنگی است

متخصص گردشگری کشاورزی گفت : گردشگری کشاورزی یک نوع گردشگری فرهنگی بوده و قابل اجرا در واحد های درحال تولید است.

به گزارش حرف آنلاین؛ اصغری متخصص گردشگری کشاورزی در میز گردشگری کشاورزی مازندران با بیان اینکه هر کشوری براساس خواسته های خود تعاریفی را ارائه کرده است، گفت: با توجه به سبک متفاوت کشاورزی در ایران ، ماهم باید تعریف خاص خودمان را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه کلی ما همان نگاه بین المللی است و محدودیت های خود را درنظر گرفتیم، افزود : گردشگری کشاورزی یک نوع گردشگری فرهنگی بوده و قابل اجرا در واحد های درحال تولید است.

اصغری با اذعان به اینکه گردشگری کشاورزی باید بر اساس قائده کشاورزی در حال تولید باشد، تصریح کرد : تمام عرصه های ممکن کشاورزی را یک نوع گردشگری روستایی می دانند و گردشگری کشاورزی باید از کشاورزی روستایی جدا باشد.

این متخصص گردشگری کشاورزی خاطرنشان کرد : روش اجرای آن به صورت انبوه است و باید گردشگری کشاورزی جامعه محور را رواج دهیم که مسلما اقامت هتل ها و غذاهای رستورانی در آن نخواهد بود.

وی با عنوان اینکه برنامه توسعه پایدار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اکوسیستم میزبان آن است، ذکر کرد : عناصر زنده این اکوسیستم شامل جامعه محلی است و نوع بازدید از یک مزرعه یا سایت گردشگری به دو صورت توریستی یا بازدید کننده یک روزه خواهد بود.

اصغری هدف اصلی گردشگری کشاورزی را نجات کشاورزی کشور دانست و ادامه داد : کشاورزان ما می توانند از این وضعیت نجات پیدا کنند و میتوان در ایران با این روش به کشاورزی کمک کرد.

او اشاره کرد : ارزش افزوده تولیدات کشاورزی، اشتغال مؤثر کشاورزان و فرهنگ سازی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم.

متخصص گردشگری کشاورزی در میز گردشگری کشاورزی مازندران با بیان اینکه هیچ احترامی برای کشاورزی ایران وجود ندارد و در زمینه دامپروری این وضعیت بدتر است، یادآور شد : فرهنگ سازی از بخش هایی است که برای ما بسیار مهم است.

وی گفت : فروش مستقیم محصولات، نمایش فعالیت های کشاورزی، تجربه و آموزش کشاورزی، گردشگری سلامت، تور و رویدادها از ۶ محصول هسته ای گردشگری کشاورزی است.

اصغری همچنین اقامت و تفرج، خدمات غذا و پذیرش و جاذبه های هم پیوند را خارج از موارد هسته ای گردشگری کشاورزی برشمرد.