مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران خبر داد؛

کنترل چاه‌ های مازندران با نصب دستگاه کنتور هوشمند

حرف مازندران: مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران از نصب ۹ دستگاه کنتور هوشمند در سال جاری بر روی چاه‌ های مازندران که مجاز بودند در راستای کنترل میزان بهره‌برداری از چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری نصب شد.

سیدمهدی عمادی در جلسه شورای کشاورزی استان، با اشاره به اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کنترل چاه های مازندران ، اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جادی ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که در این داستا از برداشت دو دهم میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی استان جلوگیری شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا به الان نیز از ۸۰ عملیات حفاری چاه غیرمجاز جلوگیری و ۱۲ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شدند، ۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز در راستای کنترل میزان بهره‌برداری از چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری نصب شد.

عمادی منابع آب‌ی زیرزمینی را از منابع استراتژیک و مهم استان دانست و اظهار کرد: افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی به‌دلیل برداشت بی‌رویه از این منابع آبی صورت میگیرد.

با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی برخوردمی شود

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران تاکید کرد: براساس قوانین و مقررات با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، توان بالقوه آب مازندران در حد ۶ میلیارد و ‎ ۶۰۰میلیون مترمکعب است که از این مقدار ۴ میلیارد و ‎ ۹۰۰میلیون مترمکعب آب‌های سطحی و بقیه آب‌های زیرزمینی است.

به طور میانگین سالانه حدود یک میلیارد و ‎ ۵۵۰میلیون مترمکعب آب در بخش آب های سطحی و یک میلیارد و ‎ ۳۵۰میلیون مترمکعب در بخش آب زیرزمینی بهره‌برداری می‌شود و بقیه آب سطحی طی سال به صورت هرز به دریا می‌ریزد.

گفتنی است؛ در حال حاضر، ۸۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی و چاه های عمیق تامین می شود که گذشته از تبعاتی که تداوم این وضعیت برای زیست‌بوم استان خواهد داشت، به لحاظ کیفی نیز منابع آب‌های زیرزمینی استان شرایط مناسبی ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آهن ، منگنز ، شوری و سختی آب زیرزمینی مازندران زیاد شده است.