رئیس سازمان بهره وری کشور تاکید کرد؛

کمیته بهره وری استان مازندران ساختار ادرای را بازنگری کند

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور گفت: مطالبه رییس جمهور از کمیته بهره‌وری استان مازندران بازنگری ساختار دستگاه اداری با نگاه افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی است.

میر سامان پیشوایی درباره کمیته بهره وری استان مازندران در جلسه شورای اداری استان که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت حوزه بهره‌وری در فضای فعلی کشور بر کسی پوشیده نیست، هم مطالبه مقام معظم رهبری و هم رئیس جمهور است.

وی افزود: در راستای تحقق رشد اقتصادی سیاست نهاده‌محور مبتنی بر سرمایه باید باشد یا مبتنی بر بهره‌وری که با شرایط حاضر کشور در کوتاه‌مدت میتوان به رشدی مبتنی به بهره‌وری از محل تدبیر، علم و دانش دست یافت.

پیشوایی با بیان اینکه مسئولان در سطح استان تکلیفی جدیدی دارند که همت عالی را می‌طلبد، گفت: کمیته بهره‌وری در استان بنا بر تاکید رییس جمهور با تجهیز ضلع سوم به نام کمیته فنی علمی که اصولا با حضور رییس دانشگاه‌ها خواهد بود از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور از برگزاری کارگاه‌های آموزشی بهره‌وری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد و گفت: گام اول توانمندسازی است، ما در کنار استان هستیم، این سفر کاملا کاری است‌.

این مسئول عنوان کرو: استمرار چرخه بهره‌وری در استان با مسئله‌شناسی باید در استان بی‌افتد، کشور در حوزه رشد اقتصادی نیازمند یک جهش کوتاه مدت است.

حمایت از دستکاه های موفق

وی با بیان اینکه به تنها استانی که دوبار سفر کردم مازندران است، گفت: خواهشم این است که تجربیات به اشتراک گذاشته شده و در سطح ملی مستند شود، هر دستگاهی در استان برنامه موفقی داشته باشد ما در کنارش خواهیم بود.

پیشوایی یادآور شد: تکلیف دیگر این است که شاخصه‌های عمومی و اختصاصی در حوزه بهره‌وری در استان تعریف و اندازه‌گیری شود و به شاخص بهره‌وری در استان که ۲/۸ برسد و فراتر از آن برود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور اعلام کرد: سال گذشته در کشور نزدیک به ۳ درصد رشد مثبت بهره‌وری داشتیم، اما باید حواسمان باشد استمرار پیدا کند.

این مسئول با اشاره به اینکه ما در حوزه بخشی برنامه‌های عمومی داریم، تاکید کرد: باید مراقب تزریق نیروی انسانی به دستگاه‌ها باشیم چرا که حجم دولت بزرگ بوده و منابع زیاد است اما کارانه و اضافه کار در ادارات تبدیل به بحث ثابتی شده که نه شرعا نه قانونا حق پرداخت اضافه کار بی مورد را نداریم.

وی با بیان اینکه پرداخت کارانه باید مبتنی بر عملکرد باشد که مطالبه رئیس جمهور است، گفت: حرکتی که مبتنی بر عملکرد پرداخت شود باید در استان باید ادامه پیدا کند، کسی شایستگی مصرف دارد که شایستگی تولید دارد.

پیشوایی یادآور شد: موضوع بعدی مورد تاکید رئیس جمهور بازنگری ساختار دستگاه اداری با نگاه افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی است، همچنین اصلاح فرآیندهای سازمانی، کم کردن امضاهای بی مورد نیز از مواردی است که خواهشم این است کاپه کمیته بهرهوری استان به آن توجه کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور در پایان اذعان داشت: مطالبه جدی ما ارائه گزارش سه ماه کمیته بهره‌وری استان است که امیدواریم نسبت به استقرار چرخه بهره‌وری طی ۱۰گام توجه ویژه صورت بگیرد.