کاهش سابقه مالکیت ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن

حرف آنلاین: وزارت راه و شهرسازی به منظور اجرای بهینه نهضت ملی مسکن شرایطی از جمله کاهش سابقه مالکیت از ۱۶ به ۵ سال، افزایش تسهیلات و امکان ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳سال را در دستور کار خود قرار داد. شرایط ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن تسهیل شد و وزارت راه و شهرسازی در این […]

حرف آنلاین: وزارت راه و شهرسازی به منظور اجرای بهینه نهضت ملی مسکن شرایطی از جمله کاهش سابقه مالکیت از ۱۶ به ۵ سال، افزایش تسهیلات و امکان ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳سال را در دستور کار خود قرار داد.

شرایط ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن تسهیل شد و وزارت راه و شهرسازی در این اقدام مهم، نقشی تعیین کننده یافت و پیشنهادات خود در مورد شرایط متقاضیان را در شورای عالی مسکن مطرح و تصویب کرد.

*کاهش سابقه مالکیت از ۱۶ به ۵ سال

هم اکنون  برخی از شروط ثبت‌نام، تسهیل شده  که  شامل کاهش سابقه مالکیت  از ۱۶ سال به ۵ سال و امکان ثبت‌نام و مشارکت مردان مجرد بالای ۴۵ سال (بدون شرط تأهل در زمان تحویل واحد مسکونی) است.

*فرصت یک ماهه ثبت‌نام برای مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن

در حال حاضر نیز از۲۰ دی‌ماه بنا بر وعده‌هایی که وزارت راه و شهرسازی داده ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن فراهم شده است و این دسته ازمتقاضیان می‌توانند با شروطی که آمده است نسبت به ثبت‌نام تا ۲۰ بهمن‌ماه در سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند. تاکید شده است که مردان مجرد باید تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقدنامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی را ارایه کنند. 

*شناسایی اراضی بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن

در خصوص تامین زمین نیز با احتساب اراضی شناسایی شده وزارت راه و شهرسازی برای تغییر کاربری و الحاق به محدوده به میزان ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی زمین شناسایی شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۰ شناسایی زمین های جدید ادامه داشته باشد.

*پرداخت اقساط سه سال پس از ثبت نام

با توجه به اینکه طول دوره ساخت حداقل ۲ تا ۳ سال به طول می‌انجامد و متقاضی باید پس از دوره مشارکت شروع به پرداخت اقساط کند عملا از دو تا سه پس از ثبت نام نهایی پرداخت اقساط آغاز خواهد شد. تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز افزایش خواهد یافت و پرداخت اقساط برای خانوار توان‌پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش می‌یابد./روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی