چگونه دهكده‌ پوتم به روستای فوتم علیا جویبار تبدیل شد

روستای فوتم علیا جویبار، در دهستان حسن ‌رضا از توابع بخش مركزی شهرستان جویبار در استان مازندران قراردارد.

جمعیت روستای فوتم علیا جویبار براساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن مركز آمار ایران كه در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته‌است شامل ۱۰۶خانوار و ۳۱۴ نفر به تفكیك ۱۶۱ مرد و ۱۵۳ زن بوده ‌است.

اردشیر برزگر در كتاب “تاریخ طبرستان” آنجا كه در مورد شهرها و آبادی‌های بعد از اسلام توضیح داده ‌است. یكی از بخش‌های آباد را “رزمیخواست” می‌داند. رزمیخواست بخشی بوده از شهرستان بابل كنونی كه تا سده سوم اسلامی در دست اسپهبدان مزمغانی بوده ‌است، چانكه ابن اسفندیار گوید: ”و مزمغان بن ونداد امید پیش از این محمد بن اوس (نایب خلیفه عباسی) به خشم بود چون كار حسن زید (داعی الكبیر ۲۵۰–۲۷۰ ق) قوت گرفت از بیشه بیرون آمد و به مامطیر (بارفروشده– بابل) رسید، روز پنجشنبه بیست و ششم شوال (۲۵۰ق) و مردم را با بیعت حسن زید دعوت كرد -حسن زید- پادشاهی رزمیخواست به او سپرد و مثال داد كه با ساری رود (مصمغان) با حدود ساری رفت و به نوروز آباد (پوتم) لشگرگاه ساخت” و پوتم را امروز فوتم خوانند؛ و دهكده‌ای میان دو ده جدید الاسلام و اسماعیل‌كلای بلوك كیاكلای میان دو شهر شاهی و بابل است. دوری فوتم از كیاكلا ۱۲ و ساری ۳۳ و جاده شوسه ۵ كیلومتر و دارای ۲۵ خانوار و ۱۵۰ تن مردم می‌باشد.

 

ثبت ملی تپه فوتم سنگ پل

تپه فوتم سنگ پل یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در جویبار است که قدمت آن مربوط به هزاره یک ق‌م‌ می باشد و در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ به شماره ثبت 10266 در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است. نشانی این اثر ملی ثبت شده جویبار شهرستان جویبار، بخش مرکزی، دهستان حسن رضا، روستای فوتم علیا می‌باشد.

تپه فوتم سنگ پل جویبار در مازندران، شهرستان جویبار، بخش مرکزی، دهستان حسن رضا، روستای فوتم علیا قرار دارد. آب روستا از رود تالار و چاه و محصول عمده اش برنج، كنف، پنبه، كنجد، صیفی و غله است.