چگونه دهکده‌ پوتم به روستای فوتم علیا جویبار تبدیل شد

روستای فوتم علیا جویبار، در دهستان حسن ‌رضا از توابع بخش مركزی شهرستان جویبار در استان مازندران قراردارد.

جمعیت روستای فوتم علیا جویبار براساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته‌است شامل ۱۰۶خانوار و ۳۱۴ نفر به تفکیک ۱۶۱ مرد و ۱۵۳ زن بوده ‌است.

اردشیر برزگر در کتاب “تاریخ طبرستان” آنجا که در مورد شهرها و آبادی‌های بعد از اسلام توضیح داده ‌است. یکی از بخش‌های آباد را “رزمیخواست” می‌داند. رزمیخواست بخشی بوده از شهرستان بابل کنونی که تا سده سوم اسلامی در دست اسپهبدان مزمغانی بوده ‌است، چانکه ابن اسفندیار گوید: ”و مزمغان بن ونداد امید پیش از این محمد بن اوس (نایب خلیفه عباسی) به خشم بود چون کار حسن زید (داعی الکبیر ۲۵۰–۲۷۰ ق) قوت گرفت از بیشه بیرون آمد و به مامطیر (بارفروشده– بابل) رسید، روز پنجشنبه بیست و ششم شوال (۲۵۰ق) و مردم را با بیعت حسن زید دعوت کرد -حسن زید- پادشاهی رزمیخواست به او سپرد و مثال داد که با ساری رود (مصمغان) با حدود ساری رفت و به نوروز آباد (پوتم) لشگرگاه ساخت” و پوتم را امروز فوتم خوانند؛ و دهکده‌ای میان دو ده جدید الاسلام و اسماعیل‌کلای بلوک کیاکلای میان دو شهر شاهی و بابل است. دوری فوتم از کیاکلا ۱۲ و ساری ۳۳ و جاده شوسه ۵ کیلومتر و دارای ۲۵ خانوار و ۱۵۰ تن مردم می‌باشد.

 

ثبت ملی تپه فوتم سنگ پل

تپه فوتم سنگ پل یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در جویبار است که قدمت آن مربوط به هزاره یک ق‌م‌ می باشد و در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۲ به شماره ثبت ۱۰۲۶۶ در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است. نشانی این اثر ملی ثبت شده جویبار شهرستان جویبار، بخش مرکزی، دهستان حسن رضا، روستای فوتم علیا می‌باشد.

تپه فوتم سنگ پل جویبار در مازندران، شهرستان جویبار، بخش مرکزی، دهستان حسن رضا، روستای فوتم علیا قرار دارد. آب روستا از رود تالار و چاه و محصول عمده اش برنج، کنف، پنبه، کنجد، صیفی و غله است.