حرف مازندران گزارش می‌دهد: چالش برنامه‌محوری در توسعه دریامحور

گروه اقتصادی-ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری زمینه مناسبی برای یادآوری اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت‌های جغرافیایی کشور برای توسعه همه جانبه بود‌. ظرفیت‌هایی که در کنار توان اکولوژیک مناطق مختلف، ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه پیش روی قرار می‌دهد.

گروه اقتصادی-ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری زمینه مناسبی برای یادآوری اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت‌های جغرافیایی کشور برای توسعه همه جانبه بود‌. ظرفیت‌هایی که در کنار توان اکولوژیک مناطق مختلف، ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه پیش روی قرار می‌دهد. ظرفیتی که نه تنها می‌تواند در حوزه اقتصاد دریامحور بلکه در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی توسعه دریامحور کارا بوده و ظرف جدیدی پیش روی مسولان هم مرز با دریا قرار دهد. اگرچه در مازندران طرح‌های پژوهشی با محوریت دریا به انجام رسیده بود اما به نظر می‌رسد هنوز ادبیات این توسعه در میان برنامه‌ریزان آشنا نیست و تدوین اسناد و انطباق اسناد جدید با شرایط جاری، فرصت ایجاد فرصت‌های جدید پیش‌روی توسعه را با توجه به فعالیت چشمگیر کشورهای حاشیه خزر از دست خواهد داد.

فتح‌الله‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران در جلسه اقتصاد دریامحور در محل استانداری مازندران با اشاره به اینکه ایده ابلاغی سیاست های دریامحور موجب ایجاد فرصت جدیدی از بخش توسعه‌ای مناطق همجوار دریا شده است، عنوان کرد: براساس این اسناد پیش بینی شده است هدف گزاری رشد اقتصادی در بخش فعالیت های دریامحور ۲ برابر سایر بخش ها باید باشد. وی با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های ابلاغی از دستگاه‌های اجرایی درخواست شده است برنامه‌های توسعه دریامحور خود را ارایه کنند، اظهار کرد: در این فرصت تنها سه دستگاه شیلات، بندر امیر آباد و شرکت گاز برنامه.های اقتصاد دریامحور را ارایه کرده اند. فتح‌الله پور با تاکید بر اینکه مازندران دبیرخانه طرح‌های اقتصاد دریامحور شمال کشور است، گفت:برنامه های پیشنهادی سیاست های اقتصاد دریامحور براساس مصوبات ابلاغی باید تدوین شود. وی با بیان اینکه تدوین سند جامع اقتصاد دریامحور استان مازندران با همکاری استانداری و دستگاه ها و دانشگاه ها انجام شده است، افزود: باید بتوانیم در اقدامات بعدی سهم دریا در توسعه اقتصادی را مشخص کنیم‌.

وی ادامه داد: ایجاد حساب اقماری دریا و کدگذاری فعالیت های دریاپایه برای تعیین شاخص های آماری توسعه دریامحور استان برای محاسبه سهم ارزش افزوده هر بخش از اقدامانی است که باید صورت گیرد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از تشکیل کمیته های تخصصی ذیل دبیرخانه توسعه دریامحور خبر داد و گفت: مشکلات در حوزه توسعه دریامحور بسیار است و سایر کمیته ها ذیل کارگروه اصلی باید نسبت به احصای مشکلات و راه حل های موجود اقدام کنند.

ضرورت انطباق اسناد جدید با آیین‌نامه‌های گذشته

احمد توکلی سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پیش از این در قالب کمیته ساماندهی سواحل و بنادر و ابلاغیه ساماندهی سواحل دستورالعمل‌هایی ارایه شده است، گفت: این دستورالعمل هم اکنون در حال اجراست و برای اجرای دستورالعمل‌های جدید باید این سیاست‌ها یکسا‌ن‌سازی شده و سیاست واحد شکل بگیرد. خزر و برنامه‌های نانوشته موسی پور مدیر بندرامیرآباد نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بومی سازی سیاست‌های ابلاغی باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: از سوی دیگر باید در اسناد دیگر توسعه‌ای کشور به دنبال استفاده از فرصت‌ها بود به عنوان مثال، در برنامه هفتم توسعه از ظرفیت خزر چیزی گنجانده نشده است، کرانه و پس کرانه دیده شده اما برای پهنه خزر دیده نشده است.

وی با تاکید بر یکپارچه سازی قوانین، تشکیل کمیته ترانزیت و کمیته بندری توسعه فعالیت اقتصادی را از ضرورت‌ها برشمرد و گفت: توسعه اراضی و جذب سرمایه ‌گذاری داخلی خارجی از ضرورت‌های هر برنامه توسعه‌ای است.

عطالله کاویانی مدیرکل محیط زیست مازندران نیز با اشاره به اینکه باید ظرفیتهای خزر برای هر برنامه توسعه‌ای سنجیده شود، گفت: باید دید توازن آبی و توان اکولوژیک خزر برای طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت مناسب دارد تا بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد. کاویانی ارزش گذاری خدمات اکولوژیک در خزر را ضروری دانست و گفت: بدون ارزیابی توان اکولوژیک خزر نمی توان برای آن برنامه‌ریزی کرد، برای این هدف تا پایان ۱۴۰۴ فرصت داده شده به سازمان محیط زیست تا در ماده ۲۶ برنامه اقدام ملی دریایی ساحلی نگاشته شود.

نوری: عقب نمانیم

یوسف نوری استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه تدوین الگوهای بومی برای توسعه دریامحور ضرورت دارد، عموان کرد: از استان های مهم مرزی کنار دریا هستیم هم به جهت اینکه در منطقه ویژه خزر قرار داریم و هم به جهت طول ساحل ظرفیت های خوبی برای توسعه دریایی در مازندران وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه عنوان توسعه دریامحور بر اقتصاد دریا محور ارجحیت دارد، گفت: از نظر مطالعات دانشی اقدامات خوبی صورت گرفته است و امروز به دنبال الگوی راهبری هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه برنامه جامع همان مستر پلن باید مدنظر باشر که بسته های کاری در آن استخراج شود، گفت: نگاشت‌های گفتمان محور و نگاشت قانونی برای راهبری درست در توسعه دریامحور ضرورت دارد، گفت: باید سیاست گذاری واحد و یکپارچه اعمال شود و وجود دبیرخانه شمال در مازندران یک فرصت است تا بتوانیم برنامه جامع تدوین کنیم.

 

الناز پا‌ک‌نیا