نظارت مغفول

حق نظارت استانداران بر عملکرد شهرداری ها و شوراها / نظارت از ریشه «نظر» بوده که مرحوم «دهخدا» در لغت‏نامه خود، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و همچنین به معناى چشم، اندیشه و رویه آورده است. وی «نظارت […]

حق نظارت استانداران بر عملکرد شهرداری ها و شوراها / نظارت از ریشه «نظر» بوده که مرحوم «دهخدا» در لغت‏نامه خود، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و همچنین به معناى چشم، اندیشه و رویه آورده است. وی «نظارت کننده» را به معناى دیده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «نظارت» را به معناى مراقبت و تحت نظر داشتن کارى معنا کرده است.

نظارت در جاهایى مطرح است که حرکتى متناسب با اهداف مقرر یک سازمان، در جریان باشد. از آنجا که در هنگام انجام وظیفه احتمال خطا و یا انحراف از مسیر مى‏رود، از این‏رو مورد کنترل و نظارت قرار مى‏گیرد.

از فایده های نظارت مى‏توان به جلوگیرى از خطا و کاهش تخلفات، بالا رفتن سرعت و دقت در امور محوله و پیشبرد عملکرد، اصلاح رفتار کارگزاران، افزایش اعتماد مردم به نظام حاکم، ایجاد رقابت بین کارگزاران برای انجام بهتر و دقیقترکارها ، شفاف شدن اقدامات، برخورد شایسته با ارباب رجوع، جلوگیرى از خسارت احتمالى به تشکیلات، و کارآمدى دستگاه و… اشاره نمود.

منظور نگارنده از نظارت مغفول اشاره دارد به ماده ۱ مصوبه شورای عالی اداری کشور در مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ ذیل بند شرح وظایف استانداران و فرمانداران که به صراحت بر نقش نظارتی استاندار بر همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و شوراهای اسلامی دلالت و تاکید دارد، متاسفانه این نظارت به دلایل نامشخص تا کنون مورد غفلت واقع شده بود لیکن حسینی پور استاندار مازندران پس از دو هفته از حضورشان در مسند نماینده عالی دولت در استان در یک اقدام بجا و قانونی شهرداری های استان را در خصوص پاکسازی حاشیه راه ها و معابر و همچنین زیباسازی ظاهر شهرهای استان در قالب نهضت پاکسازی استان موظف نموده تا دستگاه های مزبور به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نمایند و هم اکنون مردم استان شاهد چهره ی زیباتر شهرهای مازندران نسبت به قبل هستند.

پس از این اقدام استاندار در ایفای نقش نظارتی نهاد استانداری، در حال حاضر دستگاه های صدرالذکر و به تبع آن سایر نهادهای خدمات رسان نیز به انجام وظیفه ذاتی خود ترغیب شده اند و اگر این نظارت که مدت هاست در کشور مورد غفلت واقع شده در همه نهادهای دولتی اجرا شود خواه ناخواه در این مهلکه ی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، موجب دلگرمی جامعه به نظام و مسؤولین جمهوری اسلامی خواهد شد.

جواد سالار
دانشجوی دکترای تخصصی اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد چالوس