نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۹ خرداد – شماره ۳۳۸۸

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۹ خرداد – شماره ۳۳۸۸       آنچه در این شماره می خوانید ….     بررسی موانع افزایش نرخ رشد جمعیت در مازندران؛ از چالش‌های فرهنگی تا اقدامات فرمایشی زری طاهری_ طی دهه اخیر زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به‌صدا درآمده است تا جایی […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۹ خرداد – شماره ۳۳۸۸

 

 

 

آنچه در این شماره می خوانید ….

 

 

بررسی موانع افزایش نرخ رشد جمعیت در مازندران؛

از چالش‌های فرهنگی تا اقدامات فرمایشی

زری طاهری_ طی دهه اخیر زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به‌صدا درآمده است تا جایی که میتوان گفت فرصت زیادی برای احیای جمعیت و افزایش نسل وجود ندارد، در بین استان‌های کشور مازندران از آخر رتبه اول دارد.