۲۵ میلیارد تومان در اغتشاشات اخیر به شهرداری آمل وارد شده است

حرف آنلاین/ شهردار آمل گفت : میزان خسارت شهرداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان در اغتشاشات اخیر است که به سطل آشغال، تابلو‌های تبلیغاتی و بخش‌های دیگر وارد شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ علی داوودی شهردار آمل گفت: میزان خسارت شهرداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان در اغتشاشات اخیر است که به سطل آشغال، تابلو‌های تبلیغاتی و بخش‌های دیگر وارد شد.

او زباله را مشکل جدی آمل خواند و افزود: تلاش زیادی برای حل مشکل زباله در این چند سال اخیر انجام شد و اتفاقات خوبی در آینده خواهد افتاد اما بخشی که مانع این مسیر می‌شود مافیای زباله است که گردش مالی زیادی دارد.

شهردار آمل ادامه داد: برای حل مشکل زباله از وزارت کشور و استانداری پیگیر هستیم و همچنین دستگاه هاضم و زباله سوز در حال پیگیری است.

او از حضور سرمایه گذاران خصوصی در آمل ابراز امیدواری کرد و گفت: اولین پروژه سرمایه گذاری اتفاق افتاده، چند پروژه عمده نیز در دست اقدام است و همچنین پروژه رودخانه هراز درگیر مجوزات هستیم که زمان بر است.