پزشکیان منتخب مردم مازندران؛

52 درصد مشارکت مازندرانی ها در انتخابات ریاست جمهوری

نتیجه آرای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مازندران اعلام شد که براساس آن، مشارکت مازندرانی‌ها در این انتخابات بیشتر از میانگین کشوری بود و ۵۲.۱۹ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

نتیجه آرای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مازندران اعلام شد که براساس آن، مشارکت مازندرانی‌ها در این انتخابات بیشتر از میانگین کشوری بود و ۵۲.۱۹ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

به گزارش حرف، براساس اعلام ستاد انتخابات مازندران، واجدین شرایط استان مازندران در دومین مرحله از چهاردهمین انتخابات دو میلیون و ۴۸۸ هزار و ۸۷۸ نفر بود که از این تعداد آرای ماخوذه یک میلیون و ۲۹۷هزار و ۶۲۴ هزار رای کسب شده است.

مشارکت مازندران برای پیروزی مسعود پزشکیان

براین اساس، مسعود پزشکیان با کسب ۶۶۷ هزار و ۶۲۷ توانست ۵۱ و ۴۳ درصد آرای مازندرانی‌ها را به خود اختصاص دهد.
همچنین جلیلی با کسب ۶۰۱ هزار و ۱۸۵ رای ۴۶.۳۳ درصد آرای استان را به خود اختصاص داد.
در این مرحله از انتخابات، میزان مشارکت مازندرانی‌ها از میانگین کشوری بیشتر بود و ۵۲.۱۹ درصد میزان مشارکت ثبت شده مازندرانی‌ها بود.