محکومیت باشگاه تراکتور در جعل قرارداد شکاری

باشگاه تراکتور به علت جعل قرارداد رضا شکاری از سوی کمیته انضباطی محکوم شده است. باشگاه تراکتور هنوز از محکومیت در پرونده رشید مظاهری خلاص نشده است که یک بار دیگر در پرونده رضا شکاری بازنده شد. به هر حال بعد از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که باشگاه تراکتور در قرارداد شکاری همانند مظاهری دست برده و مدت زمان […]

باشگاه تراکتور به علت جعل قرارداد رضا شکاری از سوی کمیته انضباطی محکوم شده است.

باشگاه تراکتور هنوز از محکومیت در پرونده رشید مظاهری خلاص نشده است که یک بار دیگر در پرونده رضا شکاری بازنده شد.

به هر حال بعد از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که باشگاه تراکتور در قرارداد شکاری همانند مظاهری دست برده و مدت زمان قرارداد را از یک فصل به ۴ فصل تغییر داده است.

صادقی، وکیل مشترک مظاهری و شکاری درباره این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مظاهری قرارداد  فصل اول  را با تراکتور منعقد کرد و برای فصل‌های بعد قرار بود توافق جدید صورت بگیرد، اما اعتماد بی جای  این دروازه بان به تراکتور باعث شد که او  جای فصل‌های بعدی را خالی بگذارد و متاسفانه این باشگاه مدت و مبلغ قرارداد را با ۲۰ درصد سالیانه  پر کرده بود. ما چندین مرتبه با باشگاه تراکتور تماس گرفتیم که این قرارداد را اصلاح کنیم که رضایت ندادند. در نهایت پرونده مظاهری منجر به شکایت در کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان شد و رای به نفع این دروازه بان صادر شد.

پرونده شکاری شباهت زیادی به پرونده مظاهری دارد 

او ادامه داد: پرونده شکاری هم شباهت زیادی به پرونده مظاهری داشت، با این تفاوت که شکاری با اعتمادی که به باشگاه تراکتور کرده بود قرارداد را برای فصل اول  منعقد کرد و قراردادش هم برای فصل‌های دوم تا پنجم پر شده بود. به هر حال ۲ فصل به  قرارداد مظاهری  اضافه شده،  اما برای شکاری ۴ فصل افزایش یافته بود.

وکیل شکاری گفت: ما چندین مرتبه با باشگاه تراکتور صحبت کردیم که توافقی داشته باشیم تا کار به شکایت کشیده نشود، اما متاسفانه مدیران باشگاه خیلی به این موضوع اهمیت ندادند و حاضر نشدند توافق کنند. برخی از افراد هم مبالغی برای رضایت دادن خواستند، اما جرم و تخلف در باشگاه تراکتور صورت گرفته بود. در نهایت مجبور شدیم که از طریق کمیته انضباطی این موضوع را پیگیری کنیم. کارشناسی دادگستری  رای داد که در قرارداد شکاری دست برده شده و دخل و تصرف و اقدام به جعل صورت گرفته است. در نهایت رای محکومیت باشگاه تراکتور صادر شد و تنها قرارداد یک ساله شکاری رسمیت دارد.

شکاری می تواند درخواست غرامت و خسارت از تراکتور کند 

صادقی درباره وضعیت پرونده شکاری، گفت: رای نهایی و قطعی از سوی کمیته انضباطی صادر شد و دیگر قابل اعتراض نیست. شکاری دیگر هیچ تعهدی به باشگاه تراکتور ندارد و از لحاظ قانونی این حق برایش محفوظ است که درخواست غرامت و خسارت از باشگاه تراکتور کند. ابن بازیکن در ۶ ماه اخیر به علت حرکت باشگاه تراکتور نتوانست بازی کند و رویه قضایی طولانی مدت شد.

او افزود: رای به نفع شکاری صادر شده است و این بازیکن می‌تواند با باشگاه جدید قرارداد ببندد و از لحاظ حقوقی تعهدی به باشگاه سابق خود، یعنی تراکتور ندارد. درخواست برای دریافت خسارت و غرامت بستگی به نظر شکاری دارد که در این باره اقدام کند یا نه!

وکیل شکاری گفت: ما صحبتی با باشگاه تراکتور داشتیم، چون بندی در قرارداد فصل اول شکاری بود که بر اساس آن باید برای انتقال به باشگاه جدید ۴۰ درصد از  مبلغ قراردادش را بدهد تا رضایت نامه بگیرد. ما به باشگاه تراکتور پیشنهاد دادیم که ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد را بدهیم تا رضایت نامه بگیریم، اما متاسفانه مسئولان این باشگاه حاضر نشدند تا توافق کنند. آن‌ها اصرار به این داشتند که مراحل  قضایی طی تا رای نهایی صادر شود.

او در پایان گفت: باشگاه تراکتور هواداران زیاد و مقبولیت خاص خود را دارد و خیلی تلاش کردیم به این مرحله نرسد. البته برخی از افراد راه‌های ساده‌تر به نفع باشگاه تراکتور را در نظر نمی‌گیرند و باعث ضرر باشگاه از لحاظ مالی و اعتباری شدند. صلاحدید مدیریت است که درباره برخی از افراد این باشگاه تصمیم بگیرد.