مبارزه شیمیایی در ۴۲ هزار هکتار مزارع گندم مازندران

حرف آنلاین: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزای علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در ۴۲ هزار و ۲۴۵ هکتار از مزارع گندم استان در سال زراعی جاری خبر داد. عبدالرحمن زاغی با اشاره به اینکه مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ در ۹ و ۹۶۰ هکتار، کشیده برگ […]

حرف آنلاین: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزای علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در ۴۲ هزار و ۲۴۵ هکتار از مزارع گندم استان در سال زراعی جاری خبر داد.

عبدالرحمن زاغی با اشاره به اینکه مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ در ۹ و ۹۶۰ هکتار، کشیده برگ در ۱۵ هزار و ۱۳۹ هکتار و توام (دومنظوره) در ۹ هزار و ۱۸۲ هکتار از مزارع گندم استان انجام شد، اضافه کرد: برای مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم استان، سموم گرانستار، توفوردی، آکسیال، اتللو، آتلانتیس، پوماسوپر، تیفیس و ویکیلیس مصرف شد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه با بیماری‌های گندم در هزار و ۴۹۷ هکتار از مزارع استان مبارزه شیمیایی شد، افزود: مبارزه شیمیایی با بیماری سفیدک سطحی در ۶۳۷ هکتار، پوسیدگی طوقه و ریشه در ۵۰ هکتار و لکه برگی‌ها (توام) در ۳۶۷ هکتار از مزارع گندم استان صورت گرفت.

زاغی تصریح کرد: مبارزه با آفات نیز در ۳ هزار و ۱۱۹ هکتار از مزارع گندم استان انجام شد که ۳ هزار و ۸۲ هکتار آن با حلزون، ۲۷ هکتار با سوسک سیاه زابروس و ۱۰ هکتار با کرم مفتولی بود./صداوسیما