مبارزه شیمیایی در مزارع گندم گلوگاه

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: براي مقابله با علف هاي هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم، مبارزه شیمیایی در 3 هزار هكتار انجام شد. مهدی باباجانی اظهار کرد: براي مقابله با علف هاي هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم و افزايش عملكرد محصول در واحد سطح، مبارزه شیمیایی با انواع علف هاي هرز […]

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: براي مقابله با علف هاي هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم، مبارزه شیمیایی در 3 هزار هكتار انجام شد.

مهدی باباجانی اظهار کرد: براي مقابله با علف هاي هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم و افزايش عملكرد محصول در واحد سطح، مبارزه شیمیایی با انواع علف هاي هرز در 3 هزار و 712 هكتار مزارع گندم شهرستان گلوگاه انجام شد.

وی گفت: علف‌های هرز به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که برخلاف میل ظاهری در مزرعه یا باغ رشد می‌کنند که گاهی علف‌های هرز به دلیل داشتن مقاومت بالا با روش های معمولی مبارزه از بین نمی‌روند و اغلب علف های هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند و موقع برداشت محصول بذرشان مخلوط می‌شود و باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می‌شود که آشنا شدن با وسعت خساراتی که از نظر کمی ‌و کیفی علف های هرز بر محصولات وارد می‌کنند ما را در برنامه ریزی صحیح مبارزه با علف های هرز مصمم‌تر خواهدکرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ادامه داد: از 3 هزار و 712 هكتار مبارزه شیمیایی انجام شده در مزارع، مبارزه با علف هاي پهن برگ در یک هزار و 15 هكتار، علف های هرز کشیده برگ یک هزار و 917 هكتار، مبارزه با علف های هرز توام در 780 هكتار، مبارزه با آفت حلزون در 65 هکتار و مبارزه با بیماری های قارچی در 910 هکتار انجام شد.

باباجانی با اشاره به شرایط آب و هوایی و مرحله رشدی گندم و احتمال بروز بیماری های قارچی خاطرنشان کرد: استفاده  از قارچ کش ها در زمان مناسب و دریافت مشاوره از کارشناسان گیاهپزشکی و مراکز جهاد کشاورزی به کشاورزان گندمکار توصیه می شود.