مبارزه شیمیایی در مزارع گندم گلوگاه

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: برای مقابله با علف های هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم، مبارزه شیمیایی در ۳ هزار هکتار انجام شد. مهدی باباجانی اظهار کرد: برای مقابله با علف های هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، مبارزه شیمیایی با انواع علف های هرز […]

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: برای مقابله با علف های هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم، مبارزه شیمیایی در ۳ هزار هکتار انجام شد.

مهدی باباجانی اظهار کرد: برای مقابله با علف های هرز، آفات و بیماری های مزارع گندم و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، مبارزه شیمیایی با انواع علف های هرز در ۳ هزار و ۷۱۲ هکتار مزارع گندم شهرستان گلوگاه انجام شد.

وی گفت: علف‌های هرز به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که برخلاف میل ظاهری در مزرعه یا باغ رشد می‌کنند که گاهی علف‌های هرز به دلیل داشتن مقاومت بالا با روش های معمولی مبارزه از بین نمی‌روند و اغلب علف های هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند و موقع برداشت محصول بذرشان مخلوط می‌شود و باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می‌شود که آشنا شدن با وسعت خساراتی که از نظر کمی ‌و کیفی علف های هرز بر محصولات وارد می‌کنند ما را در برنامه ریزی صحیح مبارزه با علف های هرز مصمم‌تر خواهدکرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ادامه داد: از ۳ هزار و ۷۱۲ هکتار مبارزه شیمیایی انجام شده در مزارع، مبارزه با علف های پهن برگ در یک هزار و ۱۵ هکتار، علف های هرز کشیده برگ یک هزار و ۹۱۷ هکتار، مبارزه با علف های هرز توام در 780 هکتار، مبارزه با آفت حلزون در ۶۵ هکتار و مبارزه با بیماری های قارچی در ۹۱۰ هکتار انجام شد.

باباجانی با اشاره به شرایط آب و هوایی و مرحله رشدی گندم و احتمال بروز بیماری های قارچی خاطرنشان کرد: استفاده  از قارچ کش ها در زمان مناسب و دریافت مشاوره از کارشناسان گیاهپزشکی و مراکز جهاد کشاورزی به کشاورزان گندمکار توصیه می شود.