مبارزه شیمیایی در۱۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم مازندران

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز، آفات و بیماری ها در 99 هزار و 945 هکتار از مزارع گندم استان خبر داد. عبدالرحمن زاغی اظهار کرد:  تاکنون مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در ۹۹ هزار و ۹۴۵ هکتار از مزارع گندم استان انجام شده است. […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز، آفات و بیماری ها در 99 هزار و 945 هکتار از مزارع گندم استان خبر داد.

عبدالرحمن زاغی اظهار کرد:  تاکنون مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در ۹۹ هزار و ۹۴۵ هکتار از مزارع گندم استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با علف‌های هرز در ۶۹ هزار و ۶۶۷ هکتار از مزارع گندم مازندران انجام شد، افزود: مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ در ۲۶ هزار و ۹۲۴ هکتار، کشیده برگ در ۳۲ هزار و ۳۴ هکتار و توام(دومنظوره) در ۱۰ هزار و ۷۰۹ هکتار از مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: برای مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم استان از سموم گرانستار، توفوردی، آکسیال، اتللو، آتلانتیس، پوماسوپر، تیفیس و ویکیلیس استفاده شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون مبارزه شیمیایی با بیماری‌ها در ۲۸ هزار و ۴۶۲ هکتار از مزارع گندم مازندران صورت گرفت، افزود: مبارزه با بیماری‌های سفیدک سطحی در ۵ هزار و ۶۰۹ هکتار، سپتوریوز برگی در ۳ هزار و ۹۷۵ هکتار، زنگ زرد در ۲ هزار و ۱۳۲ هکتار، لکه خرمایی در ۲ هزار و ۴۳۲ هکتار، فوزاریوز خوشه در ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار و توام(سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی) در ۶ هزار و ۷۱۴ هکتار از مزاع گندم مازندران با استفاده از سموم تیلت و فولیکور انجام شد.

زاغی گفت: مبارزه با آفات در یک‌هزار و ۸۱۶ هکتار از مزارع گندم شامل مبارزه با حلزون در یک هزار و ۶۷۴ هکتار، سوسک لما در ۹۰ هکتار، کرم مفتولی در ۱۵ هکتار، شته در ۱۰ هکتار و سوسک سیاه زابروس در ۲۷ هکتار از مزارع گندم با استفاده از سموم گرانول دیازینون انجام شده است.