فوت ۳۳۸ مازندرانی ناشی از تصادفات رانندگی در ۱۴۰۰

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در هفت ماهه امسال تعداد ۳۳۸ نفر (۲۷۷ مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشت. بیشترین و کمترین شهرها بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان های […]

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در هفت ماهه امسال تعداد ۳۳۸ نفر (۲۷۷ مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشت.
بیشترین و کمترین شهرها

بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان های ساری با ۶۱ ، بابل با ۴۷ و آمل با ۳۵ مورد و شهرستان میاندرود و فریدونکنار هر کدام با ۴ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

*افزایش یک درصدی مصدومان حوادث رانندگی طی ۷ ماه امسال

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در هفت ماه امسال، ۷ هزار ۶۴۴ نفر مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی اسنان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.

این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.