فوت قایقران ارزنده نوشهری در اثر سانحه رانندگی

محمدرضا خزائی در اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت. به گزارش حرف آنلاین، خزائی عضو تیم کانوپولوی قایقرانی مازندران بود که قهرمان کشور شد و سابقه دعوت به اردوی تیم ملی را داشت. در نهایت تأسف جوان خوش‌آتیه ورزش مازندران و قایقران ارزنده نوشهری درگذشت. حرف مازندران این ضایعه تلخ را تسلیت می‌گوید.

محمدرضا خزائی در اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش حرف آنلاین، خزائی عضو تیم کانوپولوی قایقرانی مازندران بود که قهرمان کشور شد و سابقه دعوت به اردوی تیم ملی را داشت.

در نهایت تأسف جوان خوش‌آتیه ورزش مازندران و قایقران ارزنده نوشهری درگذشت.

حرف مازندران این ضایعه تلخ را تسلیت می‌گوید.