صدور مجوز اجرای موسیقی زنده صرفا از سوی اداره کل ارشاد

حرف آنلاین: معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد لسلامی مازندران مجوز اجرای موسیقی زنده در هتل‌ها، رستوان‌ها و مراکز گردشگری را صرفا منوط به اخذ مجوز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دانست. محسن محمدی ضمن اعلام این خبر افزود: برای پویایی اقتصاد هنر استان و حفظ و احیای […]

حرف آنلاین: معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد لسلامی مازندران مجوز اجرای موسیقی زنده در هتل‌ها، رستوان‌ها و مراکز گردشگری را صرفا منوط به اخذ مجوز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دانست.

محسن محمدی ضمن اعلام این خبر افزود: برای پویایی اقتصاد هنر استان و حفظ و احیای موسیقی بومی آمادگی تسهیل در صدور مجوز را برای هنرمندان موسیقی پس از طی فرآیندهای قانونی داریم.

وی تصریح کرد: موسیقی‌های زنده صرفا شامل موسیقی‌های سنتی ایرانی و بومی می‌باشد و متقاضیان از طریق ادرات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها می‌توانند اقدام کرده تا پس از طی مراحل قانونی مجوز خود را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دریافت نمایند./روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران