شرط عجیب برای پاداش سوت‌زنی مالیاتی!

در حالی اقدامات برای پیشگیری از فرار مالیاتی و اقدام مردم برای ارائه گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی فراهم شد که تاکنون برای این کار موردی بر پرداخت پاداش صورت نگرفته است . لذا بر اساس این گزارش اعلام شده که یکی از گزینه های پرداخت پاداش سوت زنی در این زمینه وصول بیش از ۴۰ میلیون تومان درآمد از محل گزارش فرار مالیاتی می باشد . 

حرف آنلاین: در این زمینه، اگر بر اساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات مطالبه و وصول شود، سازمان مالیاتی می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات کسب شده و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل به سازمان می‌رسد، اقدام کند.

البته، برای دریافت پاداش در این زمینه حتماً باید اطلاعات هویتی گزارش دهنده چون شماره تلفن همراه و مشخصات حساب بانکی در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود.در این بین، پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که از زمان اجرای سامانه سوت‌زنی تاکنون گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است و عمده گزارش‌های ارسالی نیز به استفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان مربوط می‌شود.

محدودیت در پرداخت پاداش

همچنین، سازمان امور مالیاتی یک محدودیت در پرداخت پاداش به مردم برای گزارش فرارهای مالیاتی اعلام کرده و آن این است که با توجه به هزینه‌های وصول مالیات، گزارش فرار مالیاتی باید به وصول مالیات موثری منجر شود و مالیات موثر مالیاتی است که وصولی آن بیش از ۴۰ میلیون تومان برای سازمان مالیاتی باشد!

بنابراین، می‌توان دلیل اینکه تاکنون پاداشی برای گزارش‌های مردمی از فرار مالیاتی پرداخت نشده را در موثر نبودن آن گزارش‌ها در وصول بیش از ۴۰ میلیون تومان درآمد برای سازمان امور مالیاتی دانست.

البته، سازمان امور مالیاتی این را ذکر کرده که از آنجا که فرآیند بررسی صحت و سقم گزارش فرار مالیاتی و منتج شدن آن به درآمد طولانی است، برای برخی از این گزارش‌ها که امید بیشتری به آن‌ها است تا به درآمد مالیاتی منجر شود، به تشخیص رئیس کل سازمان امور مالیاتی هدایایی پرداخت می‌شود.