سیدمحمود حسینی پور نوری استاندار مازندران شد

پس از برگزاری جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۶ آبان‌ ماه ۱۴۰۰، سیدمحمود حسینی پور نوری به‌عنوان استاندار مازندران معرفی شد. به گزارش حرف؛ در جلسه هیات دولت به ریاست آیت الله رئیسی، استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند اعضای دولت پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق […]

پس از برگزاری جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۶ آبان‌ ماه ۱۴۰۰، سیدمحمود حسینی پور نوری به‌عنوان استاندار مازندران معرفی شد.

به گزارش حرف؛ در جلسه هیات دولت به ریاست آیت الله رئیسی، استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند

اعضای دولت پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدیریتی استانداران پیشنهادی وزارت کشور، آقایان مجتبی عبدالهی، محمدمهدی اعلایی و سیدمحمود حسینی پور نوری را به ترتیب به عنوان استانداران البرز، قزوین و مازندران تعیین کردند.

سیدمحمود حسینی پور نوری معاون دادستان کل کشور و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بوده و اصالتا اهل منطقه بلده شهرستان نور می باشد.