روکش آسفالت محلات هدف حاشیه‌نشینی شهرهای آمل و بابل

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از اجرای روکش آسفالت محلات هدف حاشیه‌نشینی امت آباد ، اسپیاری و کتی غربی در شهرستان های آمل و بابل خبر داد . نظری ضمن اعلام این خبر افزود : طبق مطالعات صورت گرفته و با توجه به گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری در استان، این مسئله پدیده‌ای گذرا و […]

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از اجرای روکش آسفالت محلات هدف حاشیه‌نشینی امت آباد ، اسپیاری و کتی غربی در شهرستان های آمل و بابل خبر داد .

نظری ضمن اعلام این خبر افزود : طبق مطالعات صورت گرفته و با توجه به گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری در استان، این مسئله پدیده‌ای گذرا و ناپدید شدنی نیست و در سطح شهرهای استان در حال گسترش است. ازآنجاکه این سکونتگاه‌ها با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو هستند این مشکلات قابلیت سرایت به باقی شهر را دارند و عدم رفع آن‌ها، قشر فقیر شهری را در چرخه‌ای از فقر و عدم ارتقاء اجتماعی گرفتار خواهد کرد.

با اشاره به اینکه  بازآفرینی شهری سیاست توسعه جامع و یکپارچه در عرصه‌های مختلف شهر به‌منظور افزایش بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی افزود : توجه به ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی – زیست‌محیطی و کالبدی شهر در یک ساختار هم پیوند  و یکپارچه از اصول  بازآفرینی شهری بشمار می‌رود . 

وی یادآور شد : طبق مطالعات انجام‌شده سهم شهر آمل از بافت های تعریف‌شده در محدوده بازآفرینی در حدود ۱۵% (۴۱۷ هکتار) از مساحت آن است که شامل بافت تاریخی، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده می‌گردد. امت آباد و اسپیاری از سکونت‌گاه‌های غیررسمی شناسایی‌شده در آمل می‌باشند که در اولویت برنامه‌ریزی قرارگرفته‌اند.

گفتنی است :  کل اعتبار هزینه شده پروژه روکش آسفالت امت آباد و اسپیاری آمل و کتی غربی بابل ۲۲۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.