روند بازسازی مناطق سیل زده سوادکوه مطلوب است

مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: ۲۰ درصد باقیمانده براساس اعتبارات درنظرگرفته شده به سرانجام می رسد و روند بازسازی در پل سفید بسیار عالی و مناسب است و دستگاه های اجرایی پای کار هستند. وی با اظهار اینکه طرح جامع سیلاب و انتقال آب های سطحی در بسیاری از شهرهای استان […]

مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: ۲۰ درصد باقیمانده براساس اعتبارات درنظرگرفته شده به سرانجام می رسد و روند بازسازی در پل سفید بسیار عالی و مناسب است و دستگاه های اجرایی پای کار هستند.

وی با اظهار اینکه طرح جامع سیلاب و انتقال آب های سطحی در بسیاری از شهرهای استان تهیه شده است، گفت: اعتباراتی برای اجرای این طرح ها درنظرگرفته شده است.

رازجویان یادآور شد:  برای جبران خسارات کشاورزی، مشکل سامانه سجاد برطرف شد و پرداخت ها از دو روز قبل آغاز شده است.

معاون استاندار مازندران درباره توزیع اعتبارات گفت: توزیع اعتبارات براساس درصد خسارت ها بوده است و به محض تخصیص اعتبار، برای تکمیل پروژه ها بودجه درنظر گرفته می شود.