رشد بیش از 50 درصدی درآمدهای عمومی مازندران در سال 1401

حرف آنلاین: مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان مازندران گفت: طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۲۳ هزار و۸۲۰ میلیارد ریال درآمدهای عمومی در مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد ۵۰/۷ درصدی برخورداربوده است.

سید اسماعیل هاشمی در جلسه ستاد درآمد استان مازندران با اشاره به رشد درآمدهای عمومی مازندران شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، اظهار کرد طی پنج ماهه سال جاری مبلغی حدود ۲۳۸۲۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال جاری معادل ۷۴/۴ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵۰/۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در پنج ماهه سالجاری به مبلغ ۲۱۸۷۲ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال جاری معادل ۷۸/۴ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۶/۷ درصد رشد داشت.

هاشمی اضافه کرد: طی پنج ماهه سال جاری ، مبلغ ۱۹۴۸ میلیارد ریال سایر درآمدها در استان مازندران وصول شده است که نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷/۲ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱۷درصدی را نشان می‌دهد.