ديدار اعضاي ستاد گراميداشت شش بهمن آمل با مديركل صداوسيماي مازندران

اعضاي ستاد گراميداشت حماسه اسلامي ششم بهمن سال 60 مردم شهرستان آمل به همراه سيد عباس حسيني فرماندار اين شهرستان، با هادي ابراهيمي مديركل صداوسيماي استان مازندران ديدار كردند.

هادي ابراهيمي مديركل صداوسيماي استان مازندران در نشست با اعضاي ستاد گراميداشت حماسه اسلامي شش بهمن آمل با اشاره به تعمل مثبت و ارزنده فرماندار شهرستان آمل با رسانه ملي، از ارتباط مناسب و پاسخگويي ايشان به رسانه ملي قدرداني كرد.

وي با اشاره به جايگاه حماسه اسلامي سال 60 مردم آمل از راه اندازي نهضت خاطره گويي به منظور ثبت و ضبط اين حماسه مردمي خبر داد و گفت: شش بهمن بخشي از تاريخ مردم ايران است و بايد تلاش كنيم حوزه تاريخ شفاهي اين حوزه برنامه هاي اثربخشي طراحي و توليد شود.

ابراهيمي با اعلام حمايت از ساخت فيلم فاخر و ماندگار در حوزه شش بهمن، از محل اعتبارات ملي، همدلي مسئولان و جبهه مردمي شش بهمن از اين حوزه را در به ثمر رسيدن آن موثر ارزيابي كرد.

وي با بيان اينكه در حوزه حماسه اسلامي مردم آمل بايد كارهاي بسياري انجام داد و با كار جهادي و ستادي زواياي پنهان و مهم را مطرح كنيم، عنوان كرد: آمل تنها شهري است كه بنيانگذار كبير انقلاب از آن نام برده است و اين افتخار براي مردم آمل ماندگار خواهد بود.

مديركل صداوسيماي مازندران به اشاره به خاطره اي از ديدار مردم مازندران و آمل با رهبر انقلاب تاكيد كرد كه اين سخنراني تاريخي و حواشي و اتفاقاتي كه رقم خورد براي مردم آمل و مازندران عزيز است و بار ديگر قابل پخش از سيماي مازندران خواهد بود كه اين امر در سال جاري رخ مي دهد.

سيد عباس حسيني فرماندار ويژه شهرستان آمل نيز در سخناني با تاكيد بر اينكه رويكرد امسال برنامه هاي شش بهمن براي اقناع فكري و آشنايي نسل جوان با حماسه اسلامي سال 60 مردم آمل خواهد بود، از رويكرد مردمي سازي در ستاد حماسه اسلامي سال 60 مردم آمل در دو سال اخير خبرداد.

وي با اشاره به اينكه از نماينده رسانه ملي در مازندران در خواست مي كنيم كه با توجه به تدارك هفته شش بهمن براي اين هفته نيز صداوسيما برنامه هاي روزانه اي تدارك ديده و تبيين حماسه اسلامي مردم آمل را در دستور كار داشته باشد، عنوان كرد: حماسه شش بهمن براي مردم آمل فراموش شدني نيست به خصوص كه هنوز حماسه سازان شش بهمن در اين شهرستان حضور دارند و در وقايع اخير، ضدانقلاب و منافقين برنامه خاصي براي آمل داشتند و آمل جز شهرهاي كانوني براي ايجاد اغتشاش بود اما مردم آمل با تاسي از رشادت حماسه سازان سال 60 دوباره دست رد به سينه ضدانقلاب زدند.

فرماندار شهرستان آمل با اشاره به اينكه روايت حماسه سازان آمل در دهه 60 جاذبه هاي بسياري دارد كه بايد به آن پرداخته شود، بر تبيين حوادث قبل و بعد از شش بهمن سال 60 براي مردم تاكيد كرد.