درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

آئین نامه اخلاق حرفه‌ای روزنامه حرف مازندران

 1. حرکت در مسیر تعالی نظام مقدس اسلامی و اعتقاد راسخ به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل خون شهداست در الویت نخست کاری روزنامه قرار می گیرد.
 2. احترام به حقیقت و احترام به حق دسترسی مردم به حقیقت، نخستین وظیفه هر روزنامه‌نگاری است.برای تحقق این وظیفه، هر روزنامه‌نگاری در هر زمانی باید از اصل آزادی در جمع‌آوری و پخش صادقانه اخبار و همین‌طور حق اظهارنظر و نقد منصفانه دفاع کند.
 3. دریافت هرگونه کمک مالی بصورت غیرقانونی و غیر شفاف ممنوع است.
 4. روزنامه نگاران این بنگاه رسانه ای اشتباه خود را جزو ذات فعالیت بشری می دانند ولی اصرار بر اشتباه را خطای نابخشودنی می شمارند از این جهت ضمن تصحیح اشتباه، خود را متعهد به عذر خواهی در هنگام اطلاع از اشتباه صورت پذیرفته می دانند.
 5. .روزنامه نگار به واقعیت های عینی توجه می کند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارد.
 6. روزنامه نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه نگار همواره بر اساس وجدان اخلاق باید عمل می کند.
 7. روزنامه نگار اخباری را منتشر می کند که منبع آنها مشخص ، قابل دسترس و قابل استناد باشد.
 8. یک روزنامه‌نگار باید فقط از روش‌های عادلانه و طبیعی برای جمع‌آوری اطلاعات، اسناد یا عکس استفاده کند.
 9. روزنامه نگار از پذیرش هرگونه پاداش مادی برای پیش برد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می کند.
 10. روزنامه نگار در جریان بیان واقعیت ها مبتنی بر اصلاح امور جامعه ، در برابر فشارها و تهدیدات نباید هراسی  به خود راه دهد.
 11. روزنامه نگار با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت می کند.
 12. روزنامه نگار از گرایش به تبعیض خصومت آمیز علیه بشر و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری می کند.
 13. روزنامه‌نگار باید از خطر تبعیضی که ممکن است رسانه به آن دامن بزند، آگاه باشد و تمام تلاشش را برای اجتناب از تسهیل چنین تبعیضاتی به‌کار گیرد. تبعیضاتی که بر مبنای نژاد، جنس، سوگیری جنسی، زبان، سیاست و ریشه‌های ملی یا اجتماعی رخ می‌دهد.
 14. روزنامه نگار برای پاسداشت ارزش های الهی و انسانی تلاش مضاعفی باید داشته باشد..
 15. احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه نگاران محسوب می شود.
 16. روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد ، خودداری کند.