دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران_پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت_شماره ۳۳۷۳

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران_پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت_شماره ۳۳۷۳ آنچه در این شماره میخوانید ….. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ تکمیل بیمارستان هوشمند ماهفروجک ۱۵ سال طول می‌کشد! ساری-خبرنگار حرف: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اقدامات این دانشگاه از دیرباز تاکنون، از پیشرفت ۶۵ درصدی بیمارستان هزار و ۱۰۰ تخت‌خوابی ماهفروجک خبر […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران_پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت_شماره ۳۳۷۳

آنچه در این شماره میخوانید …..

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛

تکمیل بیمارستان هوشمند ماهفروجک ۱۵ سال طول می‌کشد!

ساری-خبرنگار حرف: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اقدامات این دانشگاه از دیرباز تاکنون، از پیشرفت ۶۵ درصدی بیمارستان هزار و ۱۰۰ تخت‌خوابی ماهفروجک خبر داد و گفت: تکمیل آن مستلزم تزریق اعتبار بیشتر است و با روال کنونی تکمیل آن بیش از ۱۵ سال طول می کشد.