دامداران غرب مازندران امسال در مراتع خود یونجه می‌کارند

سرپرست اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر، گفت: در راستای تبدیل دیمزار‌های کم بازده در غرب مازندران ۷۵ هکتار از اراضی زراعی به منظور تأمین علوفه مورد نیاز دامِ دامداران مراتع، امسال برای کشت یونجه آماده شد.

مسعود جعفرزاده سرپرست اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر، اظهار داشت: در راستای تبدیل دیمزار‌های کم بازده در غرب مازندران ۷۵ هکتار از اراضی زراعی به منظور تأمین علوفه مورد نیاز دامِ دامداران مراتع، امسال برای کشت یونجه آماده شد.

جعفرزاده افزود: به منظور کشت یونجه در غرب استان، یک و نیم تن بذر رایگان در اختیار دامداران ذینفع مراتع قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: بذر یونجه فقط به دامداران قانونی طرح‌های مرتعداری که دارای اراضی زراعی هستند تحویل داده می‌شود.

سرپرست اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر، یادآور شد: به ازای هرهکتار ۲۰ کیلوگرم بذر یونجه به دامداران غرب مازندران تحویل داده می‌شود که برای تضمین اجرای کار از دامداران ضمانت نامه بانکی دریافت می‌شود.

جعفرزاده گفت: زمان کاشت بذر یونجه در ارتفاعات مراتع غرب مازندران در صورت مساعد بودن وضعیت جوی اواخر اسفند ماه انجام می‌گیرد.