خزانه‌گیری ۱۷ هزار هکتار از شالیزار‌های محمودآباد

حرف آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: تاکنون عملیات خزانه گیری در ۱۷ هزار و ۱۲۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان انجام شد. محمد هادی زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: تاکنون عملیات شخم و شیار در ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار آن انجام شد. […]

حرف آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: تاکنون عملیات خزانه گیری در ۱۷ هزار و ۱۲۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان انجام شد.

محمد هادی زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: تاکنون عملیات شخم و شیار در ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار آن انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: عملیات خزانه گیری در ۱۷ هزار و ۱۲۰ هکتار، شخم اولیه در ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار، بذر پاشی در ۱۶ هزار و ۸۰۰ هکتار و بیمه در ۸۵۰ هکتار انجام شد.

هادی زاده با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ درصد آببندان‌های این شهرستان آبگیری شد، تصریح کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم انواع بذر اصلاح و گواهی شده برنج توسط کارگزاران بخش کشاورزی بین کشاورزان محمودآبادی توزیع شد./صداوسیما