خراطی افرا ، کارگاه هنرمندی نوجوان بابلکناری با چوب

خراطی افرا ، کارگاه نوجوان بابلکناری در استان مازندران است که با چوب هنرمند میکند.

خراطی افرا ، کارگاه نوجوان بابلکناری در استان مازندران است که با چوب هنرمند میکند. ابوالفضل بابایی ساکن شیردارکلای بابلکنار  در رشته صنایع چوب درس می‌خواند؛ کارگاه کوچکی دارد و با چوب ابزارآلات زیبایی می‌سازد.

گزارش حرف آنلاین با اجرای مرادنعمتی را ببینید.