حمایت مالی از انجمن‌های برتر علمی و توجه آثارشان در پارک فناوری

دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه علامه گفت: انجمن‌هایی که برتر در جشنواره بین‌المللی برکت به لحاظ مالی و توجه به اثرشان در پارک فناوری مورد حمایت واقع شود.

فاطمه نجفی دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه علامه و دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در پانزدهمین جشنواره بسیاری از دانشجویان فعال انجمن‌ها شرکت کردند و آثار نفیس آنها در این جشنواره جهت یک رقابت سالم و سخت راه یافته است که امیدواریم در این دوره دانشگاه علامه حائز رتبه برتر شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه علامه با ۲۵ اثر حضور یافته و با توجه به تخصصی بودن دانشگاه علوم انسانی علامه طباطبایی آثاری در این زمینه ارسال شده است، عنوان کرد: در جشنواره سال گذشته دانشگاه توانست رتبه سوم در رشته تکنولوزی و آموزشی و در دوازدهم و سیزدهمین نیز توانست رتبه برتر کسب کند.

نجفی با اشاره به اینکه با توجه به‌ رتبه‌بندی انجمن‌ها در سال‌جاری انتظار از وزارت علوم این است که آن انجمن‌هایی که برتر هستند به لحاظ مالی و توجه به اثرشان در پارک فناوری مورد حمایت واقع شود، گفت: دانشجویانی که با انگیزه وارد انجمن‌ها می‌شوند از همه لحاظ مورد حمایت قرار گیرند و در این مسیر مانع زدایی شود.

این دانشجوی فعال یادآور شد: برگزاری چنین جشنواره‌ای قطعا باعث ایجاد انگیزه برای دانشجویان و هم موجب شکل‌گیری ارتباط بین انجمن‌ها و براندازی آنها می‌شود؛ این حرکت و انگیزه‌ای که در دانشجویان وجود دارد دیده و واقعا مانع زدایی شود.

وی با اشاره به ورود یکی از طرح‌های این دانشگاه به جشنواره بین‌المللی بیان کرد: یکی از انجمن‌های این دانشگاه به نام انجمن مدیریت جهانگردی توانست مقام بین‌المللی کسب کرده و در بازار کار خودشان را به خوبی نشان دهند و با توجه به ورود انجمن‌ها به سمت علم فناوری باعث شد تا دانشجویان بتوانند آن فعالیت را توسعه و تولید انبوه را ایجاد کنند.