حادثه‌دیدگان سیل مازندران از پرداخت تعرفه پزشکی معاف شدند

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از معافیت پرداخت تعرفه پزشکی قانونی برای حادثه دیدگان سیل مازندران خبر داد.

علی عباسی طی گفت‌وگویی با اشاره به حمایت پزشکی قانونی مازندران از سیلزدگان، اظهار کرد: با هماهنگی رئیس پزشکی قانونی شهرستان نوشهر و چالوس، قرار پس از انجام معاینه، تشخیص هویت و تعیین علت فوت جواز دفن صادر و تحویل شود.

وی افزود: برای معاینه و صدور جواز دفن کشته‌شدگان سیل اخیر تعرفه پزشکی قانونی دریافت نمی‌شود.

گفتنی است؛ تیم مدیریت بحران مراکز پزشکی قانونی از لحظات آغازین بروز سیل در آماده باش کامل به‌سر می‌برند.