جشنواره حرکت در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

رئیس دانشگاه مازندران از برگزاری جشنواره بین المللی حرکت در این استان مازندران خبر داد.

اسحق پاک نیا : حشمت الله علی نژاد رئیس دانشگاه مازندران در نشست خبری جشنواره حرکت با بیان اینکه به دنبال پویایی و حرکت دانشجویی هستیم،گفت: فعالیت های علمی دانشجویی از طریق این جشنواره حمایت و معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره حرکت در سال ۸۶ شروع شد و سالانه توسط وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات برگزار می‌شود، افزود:امسال از ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد در دانشگاه مازندران توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برای اولین بار در مازندران بر گزار می شود.

علی نژاد شناسایی انجم های علمی‌ موفق را از اهداف این جشنواره برشمرد و گفت: اقدامات موفق دانشجویی در این جشنواره منعکس می شود.
ایجاد تحرک در فعالیت های عملی دانشجویی، ایجادهم‌افزایی تشکل‌های دانشجویی و انتقال تجربه، ایجاد بستر مناسب برای آشنایی و ارتباط با صنعت و دانشگاه از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با تاکید براینکه این جشنواره ویژه انجمن های علمی دانشجویی است، تصریح کرد: این جشنواره بصورت سالیانه در یکی از دانشگاه ها برگزار می شود و سال گذشته در دانشگاه تهران با ۱۲۰۰ اثر داخلی و خارجی برگزار شد.