جشنواره بین‌المللی حرکت ایجاد رقابتی علمی بین دانشگاه‌های سراسر کشور

دبیر انجمن علمی نوشیروانی بابل برگزاری جشنواره بین‌المللی حرکت را ایجاد انگیزه و رقابت بین دانشگاه‌های سراسر کشور در عرصه علمی و فناوری مطرح کرد.

امیررضا توکلی دبیر انجمن علمی نوشیروانی بابل از وجود ۱۵ انجمن فعال علمی در این دانشگاه عنوان کرد و گفت: با شیوع کرونا و اثرگذاری آن بر آموزش حضور، تمرکز بر روی انجمن‌های بین رشته گذاشته شده و این انجمن‌ها را به هم نزدیک کردیم.

وی افزود: در این دوران با وجود فعالیت انجمن برق، انجمن مکانیک به راه اندازی انجمن خودرو، احیای انجمن هوا و فضا پس از دو سال وقفه پرداختیم و اکنون نیز تمرکز بر روی برنامه‌های نرم‌افزاری است تا با نرم‌افزارهای صنعتی آشنا شویم تا بتوانیم در پروژه‌های صنعتی با کمک اساتید ورود یابیم.

توکلی با اشاره به اینکه هم‌اکنون پروژه در دست اقدام با شرکت سایپا و بخش هیبری کردن خودرو را به دانشجویان دانشگاه مکانیک نوشیروانی واگذار کرده است، عنوان کرد: این دانشجویان فعال همزمان با تحصیل به فعالیت این بخش می‌پردازند.

این دبیر انجمن برگزاری این جشنواره را ایجاد انگیزه دانشجویان در جهت رقابتی بین انجمن‌ها بیان و مطرح کرد: این رقابت‌ها باعث حضور دانشگاهیان در دوره‌های بعد جشنواره می‌شود با توجه به اینکه جا دارد بخش صنعتی نظارگر بر این جشنواره باشد تا آن دانشجویی شرکت می‌کند یک نوع لینک ارتباط شود؛ در واقع یکی از زنجیره‌های مفقودی در اینجاست.

توکلی خاطرنشان کرد: این انجمن در سال‌های ۹۰،۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۹ موفق به کسب رتبه در جشنواره بین‌المللی حرکت شد.