ثبت ملی ۸۸ اثر تاریخی مازندران در ۹ ماه نخست امسال

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در ۹ ماه نخست سال‌جاری ۸۸ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. سیف الله فرزانه با اشاره به ثبت ۸۸ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول طبیعی و نامأنوس سال‌جاری در فهرست آثار ملی ایران گفت: همچنین امسال ۳۸ […]

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در ۹ ماه نخست سال‌جاری ۸۸ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

سیف الله فرزانه با اشاره به ثبت ۸۸ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول طبیعی و نامأنوس سال‌جاری در فهرست آثار ملی ایران گفت: همچنین امسال ۳۸ بنای تاریخی بااعتباری بالغ‌بر ۲۸ میلیارد ریال مرمت شد.

او بابیان اینکه در مدت دو موزه خصوصی در استان افتتاح شد، گفت: همچنین ۲هزار قلم اموال منقول فرهنگی و تاریخی سامان‌دهی و مستندسازی شده است.مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به تعیین عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی ۲۷ اثر تاریخی در شورای میراث‌فرهنگی استان، گفت: سه بنای تاریخی برای واگذاری به صندوق احیا معرفی‌شده است.

فرزانه گفت: انجام گمانه‌زنی در دو محوطه تاریخی و ثبت شش لکه جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی، از دیگر اقدامات میراث‌فرهنگی استان در ۹ ماهه نخست سال‌جاری است.