ثبت اختراع یکی از کارشناسان نیروگاه نکا در مرکز ملی ثبت اختراعات

 سیدهادی اخلاق از ثبت اختراع خود با عنوان استفاده از هوای فشرده کمپرسور توربین‌های گازی برای مصارف دیگر نیروگاه در مرکز ملی ثبت اختراعات کشور خبر داد.  این کارشناس بهره‌برداری سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا افزود: در نیروگاه‌ها از هوای فشرده به‌عنوان نیروی محرکه و کنترل‌کننده بسیاری از تجهیزات استفاده می‌شود، لذا ضرورت ایجاب می‌کند […]

 سیدهادی اخلاق از ثبت اختراع خود با عنوان استفاده از هوای فشرده کمپرسور توربین‌های گازی برای مصارف دیگر نیروگاه در مرکز ملی ثبت اختراعات کشور خبر داد.

 این کارشناس بهره‌برداری سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا افزود: در نیروگاه‌ها از هوای فشرده به‌عنوان نیروی محرکه و کنترل‌کننده بسیاری از تجهیزات استفاده می‌شود، لذا ضرورت ایجاب می‌کند که یک منبع هوای فشرده دائمی و قابل‌اطمینان با دبی فشار و دمای مناسب نیاز سیستم را تأمین نماید، از همین رو پس از شکل‌گیری این ایده در ذهن بنده و مطالعات مربوطه، در سال ۱۳۸۹ پیشنهادی به کمیته نظام پیشنهادهای شرکت مدیریت تولیدبرق نکا ارائه نمودم و پس‌ازآن با توجه به مزایای بالای طرح پیشنهادی و کاربرد مؤثر آن در نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی برای ثبت اختراع اقدام شد و در مرکز ملی ثبت اختراعات کشور به ثبت رسید.

وی اجرای این طرح را در توربین‌های گازی نیروگاهی و بویلر تولید بخار پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی قابل‌استفاده دانست و با اشاره به مزایای طرح، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح یک سیستم هوای فشرده دائم جایگزین سیستم نامطمئن قبلی می‌شود که می‌تواند احتمال تریپ واحد را به دلیل افت فشار به حد صفر برساند، همچنین موجب افزایش راندمان، کاهش چشمگیر انرژی مصرفی، کاهش هزینه‌های جاری و تعمیراتی، حذف آلودگی صوتی به میزان db 96 ، افزایش تمرکز بهره‌بردار در امور دیگر و افزایش راندمان بهره‌برداری می‌شود.