ثبات در تعداد بیماران کرونایی مازندران

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مازندران، گفت: که این روزها سخت پیگیر امور درمانی از جانب سعید نمکی به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت مسائل مربوط به کرونا را رصد می‌کند، در گفت‌وگو با فارس در ارتباط با وضعیت مازندران و گلستان در بحث بیماری کرونا اظهار کرد: ثباتی در تعداد بیماران ایجاد […]

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مازندران، گفت: که این روزها سخت پیگیر امور درمانی از جانب سعید نمکی به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت مسائل مربوط به کرونا را رصد می‌کند، در گفت‌وگو با فارس در ارتباط با وضعیت مازندران و گلستان در بحث بیماری کرونا اظهار کرد: ثباتی در تعداد بیماران ایجاد شده است و تعداد تخت‌های خالی  در مازندران و گلستان داریم اما نسبت به این ثبات چندان خوش‌بین نیستیم.

محمدمهدی ناصحی اضافه کرد: سفرها افزایش پیدا کرده  به همین دلیل در روزهای آینده شاهد میزان مراجعات به مراکز درمانی خواهیم بود.نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مازندران خاطر نشان کرد: روند بدحالی بیماران بستری ما رو به افزایش است و نیاز به آی سی‌یو بیشتر شده است.وی اضافه کرد: بیماران بستری ما به سمت تنگی نفس پیش می‌روند، امید داریم که شدت پیدا نکند با روند افزایشی احتمال اینکه امکانات ما پاسخ ندهد وجود دارد.وی در ارتباط با مهم‌ترین نیازمندی‌های استان، گفت: دستگاه دستگاه «بای‌پپ» نیاز اصلی مراکز درمانی استان است.