تکلیف پل شهرک سپاه شیرگاه مشخص شد

با دستور استاندار مازندران پس از ۳۳ سال تکلیف پل شهرک سپاه شهر شیرگاه مشخص شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛پل شهرک سپاه شهر شیرگاه در قالب طرح پدافند عامل اجرا می‌شود؛ به این معنا که زمانی‌که جاده اصلی شیرگاه به قائمشهر و بابل دچار مشکل می‌شود، به عنوان مسیر جایگزین، بار ترافیکی شهر را تخلیه می‌کند.

این طرح عمرانی بین دستگاه‌های راه و شهر سازی، شهرداری شیرگاه و راهداری پاس‌کاری می‌‌شده، استاندار مازندران با حضور میدانی و بازدید از این پُل دستور داد تا پایان هفته آینده نشستی برای تعیین و تکلیف این طرح ۳۳ ساله بین دستگاه‌های مرتبط برگزار و برای شروع ادامه عملیات اجرایی آن نیز تصمیم گیری شود.

در این سفرهای شهرستانی، هر یک از مدیران با حضور در ۲ تا سه روستای این شهرستان، مسائل و مشکلات مردم و روستاها را بررسی و شناسایی می‌کنند که برای جمع بندی و تصمیم سازی جهت برون رفت از آن‌ها در جلسه شورای اداری ارائه می‌شود تا مسائل در زمان‌های تعیین شده و با راهکارهای مصوب، حل و رفع شود.

برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بازدید از عملیات اجرایی چند طرح عمرانی و واحد صنعتی از جمله دیگر برنامه‌های استاندار مازندران در سفر به سوادکوه شمالی است.