تولید ۵۸ هزار تن کپورماهیان در مازندران

مدیرکل شیلات مازندران گفت: استان مازندران به دلیل شرایط خاص اقلیمی، نیروی کارآمد و متخصص و آبزی پروران باتجربه و ماهر یکی از مناطق مستعد پرورش انواع ماهیان گرم آبی بوده و جایگاه ویژه ای در آبزی پروری کشور دارد. تولید کپور ماهیان پرورشی درمازندران در یک دهه گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است […]

3

مدیرکل شیلات مازندران گفت: استان مازندران به دلیل شرایط خاص اقلیمی، نیروی کارآمد و متخصص و آبزی پروران باتجربه و ماهر یکی از مناطق مستعد پرورش انواع ماهیان گرم آبی بوده و جایگاه ویژه ای در آبزی پروری کشور دارد. تولید کپور ماهیان پرورشی درمازندران در یک دهه گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که میزان تولید انواع کپور ماهیان از ۲۲۲۲۴ تن در سال ۱۳۸۷ به رقم  ۵۸۳۴۸ تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

به گزارش حرف آنلاین، حسینعلی رستمی با بیان اینکه کسب مقام نخست در تولید کپور ماهیان درچند  سال گذشته در سطح کشور نیز در همین راستا می باشد، تصریح کرد: منابع تولید کپور ماهیان پرورشی در استان مازندران را شامل آببندان‌ها ، مزارع پرورش ماهیان گرم آبی، پرورش ماهیان گرم آبی درپشت سدهای خاکی و پرورش متراکم کپور معمولی است، بیشترین میزان تولید کپورماهیان در ۵۶۹ قطعه آببندان به میزان ۴۰۳۲۸ تن صورت گرفته که این مبین اهمیت ونقش اقتصادی ( اشتغال و درآمد) مهم آببندانها علاوه بر تاثیرات زیست محیطی در استان است.

مدیرکل شیلات مازندران در پایان برنامه ریزی و هماهنگی به منظور بازسازی ومرمت آببندان‌های بازسازی نشده استان با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت (حدود ۳۹۰۰ هکتار) ، استفاده از تکنولو‍ژی های نوین آبزی پروری  در مراکز گرم آبی  (اجرای سیستم  های مکانیزاسیون) ، تولید محصولات  رقابتی و باکیفیت  و صادرات محور و توجه ویژه به بازار و فروش محصولات تولیدی با محوریت صادرات  به خارج از استان و همچنین به سایر کشورها را از عوامل موثردر توسعه پایدار پرورش کپورماهیان اعلام کرد.به گفته وی، درحال حاضر در ۳۰۱۸ مرکز آبزی پروری ۴۰۰۰نفر آبزی پرور مشغول فعالیت هستند که گردش ریالی تولیدات آبزیان در این بخش در سال جاری ۳۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.