توجه ویژه راهداری مازندران به بخش چهاردانگه

حسن جهانیان مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده ای مازندران در شورای اداری شهرستان ساری در روستای اروست که با حضوری استاندار مازندران برگزار شد، گفت: نیمی از اعتبارات راهداری شهرستان ساری به منطقه چهاردانگه تخصیص داده شده است.