تصاویر جشنواره غذای سنتی تام پلا

جشنواره غذای سنتی تام پلا به همت اهالی روستا و شورای این روستا برگزار شد / عکس : مهدی خان زمانی