شهردار تنکابن خبر داد:

تشکیل کمیته ممیزی و شناسایی ساختمان های در معرض خطر

شهردار تنکابن از تشکیل کمیته ممیزی و شناسایی ساختمان های در معرض خطر سطح شهر خبر داد.

حرف آنلاین : محمدابراهیم لاریجانی طی پیشنهادی اعلام نمود که با توجه به حادثه دلخراش ساختمان متروپل آبادان و جلوگیری از حوادث مشابه بنا داریم با تشکیل کمیته ای مستقل با عضویت نمایندگانی از فرمانداری ،دستگاه قضایی و انتظامی ،نظام مهندسی ،مسکن و شهرسازی ،آتش نشانی و شورای شهر و تنی چند از صاحبنظران حوزه ساخت و ساز نسبت به شناسایی ساختمان های فرسوده و در معرض خطر اقدام نموده و با کمک عوامل حاضر در جلسه نسبت به ورود و برخورد جدی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آوریم .

وی همچنین خاطر نشان کرد ؛حادثه متروپل در آبادان یک اخطار برای همه مسئولین علی الخصوص برای ما شهرداران و نظام مهندسی بوده که بدانیم هر اغماضی در حوزه نظارت بر ساخت و ساز می تواند منجر به وقوع حوادثی همچون متروپل شود و یک کشور را داغدار نماید.

 

مسئول صدور پروانه شهرداری و مسئول نظارت سازمان نظام مهندسی است

شهردار تنکابن در ادامه افزود ؛ مسئولیت صدور پروانه براساس ضوابط طرح تفصیلی مصوب برعهده شهرداری بوده اما مسئولیت نظارت بر اجرای ساختمان ، مطابق با قوانین و ضوابط فنی بر عهده مهندسین ناظری بوده که از سوی نظام مهندسی انتخاب می شوند که بر این اساس تعامل نظام مهندسی با شهرداری ها یک اصل و یک اولویت کاری باید باشد .

وی در پایان تاکید کرد ؛ در حوزه ورود به ساختمان های فرسوده و ناایمن ؛ شهرداری بنا بر تجربیات قبلی و مشاهده میدانی سطح شهر می توان دریافت که می بایست با هماهنگی و انسجام بین بخشی دیگر ارگان ها نسبت به ورود و برخورد قاطع اقدام نماید که تمام جوانب کار سنجیده شود و همه این هماهنگی ها جهت تسهیل در برخورد قاطع در کمیته ای مستقل که پیشنهاد تشکیل آن را دادیم کمک میکند تا ساختمان های ناایمن شناسایی و با حضور عوامل فنی و قضایی و نمایندگان دستگاه های دولتی و موازی نسبت به تعیین و تکلیف نهایی آنان اقدامات عاجل صورت پذیرد.