تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها علت ناتوانی در عدم جذب اعتبارات عمرانی مازندران

حرف آنلاین: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها را علت اصلی عدم جذب اعتبارات دانست و از عدم جذب ۵۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی مازندران در سال جاری خبر داد.

فرج اله فتح الله پور در ششمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی مازندران هنوز جذب هنوز نشده، عنوان کرد: همچنین تا پایان ماه قبل هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استان جذب نشده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی استانداری کل امور اقتصاد ودارایی استان، گفت: اقدامات جهت کاهش اعتبارات انجام شد و ادامه دارد.

فتح الله پور تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها را علت اصلی عدم جذب اعتبارات دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید حساسیت‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصریح کرد: همچنین تغییرات کاربری غیراصولی از مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌های استان است، بازنگری در طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن نیز ضرورت دارد.